ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των ατόμων που θα στελεχώσουν το Κέντρο Κοινότητας δήμου Τυρνάβου και το παράρτημά του στον οικισμό των ΡΟΜΑ.

Πρόκειται για 5 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων που θα υπογράψουν αρχικά σύμβαση εργασίας για ένα έτος.

Οι προσλαμβανόμενοι είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ/ΤΕ Ειδικότητα 101: Κοινωνικών Λειτουργών («Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου»)

1 ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2 ΤΣΙΑΚΑ ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ/ΤΕ Ειδικότητα 102: Κοινωνικών Λειτουργών («Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου Παράρτημα Ρομά»)

1 ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Ειδικότητα 105: Διαμεσολαβητής («Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου Παράρτημα Ρομά»)

1 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ/ΤΕ Ειδικότητα 101: Κοινωνικών Λειτουργών («Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου»)

1 ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε αρχικά προκηρυχθεί και θέση επισκεπτών υγείας, αλλά δεν υπήρξε ούτε μία υποψηφιότητα με αποτέλεσμα η θέση να επαναπροκηρυχθεί.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ