ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ

Ο Δήμος Τεμπών, στα πλαίσια του Άρθρου 41 του Νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/22-12-2017 τεύχος Α΄) – Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής σε ρύθμιση λόγω κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας,  παρατείνει τη λήξη της προθεσμίας υπαγωγής στη Ρύθμιση του άρθρου 52 παρ. 3 του Νόμου 4483/2017

για τη Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2018, λόγω κήρυξης της εν λόγω Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Τεμπών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3013/2002.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 2495350401, 2495350326

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.