ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Συνάντηση εργασίας συγκάλεσε η Περιφερειακή Διευθύντρια εκπαίδευσης Θεσσαλίας Ελ. Αναστασοπούλου με τη συμμετοχή των διευθυντών εκπαίδευσης και των διευθυντών ΕΠΑΛ της Θεσσαλίας που υλοποιούν το έτος μαθητείας με στόχο να συζητήσουν για τη λήξη της Α΄ Φάσης και την έναρξη της Β’ Φάσης του προγράμματος.

Στη συνάντηση έγινε ένας ουσιαστικός απολογισμός του προγράμματος μαθητεία στη Θεσσαλία με την κ. Αναστασοπούλου να υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στη Θεσσαλία που είναι μία από τις 2 πρωταθλήτριες περιφέρειες της χώρας.

Από την πλευρά των διευθυντών των ΕΠΑΛ κατατέθηκαν στοιχεία από την αποκομισθείσα εμπειρία, οι προβληματισμοί τους αλλά και προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του προγράμματος.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com