ΣΤΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Με απόφαση στην τελευταία συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Τυρνάβου ποφάνθηκε θετικά για τη συμμετοχή του Δήμου Τυρνάβου στο διαδημοτικό δίκτυο υγειών πόλεων.

Πρόκειται για το πιστοποιημένο Δίκτυο των Δήμων της χώρας που ανήκει στο δίκτυο των Εθνικών Δικτύων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.). Μέχρι στιγμής συμμετέχουν σ’ αυτό 191 Δήμοι από όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Τυρνάβου η ένταξη του Δήμου στο Δίκτυο αυτό θα ωφελήσει παντοιοτρόπως το Δήμο διότι:

  1. Ο Δήμος μας θα ανήκει στη μοναδική οργανωμένη διαδημοτική δομή που έχει αποκλειστικό σκοπό την προαγωγή της υγείας και την βελτίωση του περιβάλλοντος των πόλεων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.
  2. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει αυτοδίκαια, μέσω του Διαδημοτικού Δικτύου, στις εθνικές πρωτοβουλίες για την πρόληψη, που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της προαγωγής της υγείας καθώς και της κοινωνικής μέριμνας.
  3. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει σε όλα τα υποβαλλόμενα και τα εγκριθέντα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
  4. Ο Δήμος μας  μπορεί να ζητά στήριξη στο Διαδημοτικό Δίκτυο όσον αφορά την οργάνωση και τη δημιουργία εκδηλώσεων που επιθυμεί να υλοποιήσει.
  5. Ο Δήμος θα μπορεί να επωφελείται από προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή άλλα προγράμματα αντιμετώπισης ανεργίας που εγκρίνονται μέσω του ΕΔΔΥΠΠΥ.
  6. Ο Δήμος θα μπορεί να λαμβάνει  συμβουλές και τεχνιγνωσία μέσα από τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει το Διαδημοτικό Δίκτυο με Πανεπιστημιακές Σχολές, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας κλπ.
  7. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Δικτύου και στις Συναντήσεις Εργασίας.

“Όπως διαπιστώνετε από τα παραπάνω είναι μια συμμετοχή από την οποία μόνο θετικά αποτελέσματα μπορούν να εισπράξουν οι δημότες μας”, τονίζεται στην ανακοίνωση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com