ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την μη αναπροσαρμογή για το έτος 2018 των μισθωμάτων (μηνιαίων – ετήσιων) δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Τυρνάβου (εμπορικές μισθώσεις), των οποίων η περίοδος αναπροσαρμογής μισθωμάτων λήγει μέσα στο έτος 2018, αποφάσισε κατά πλειοψηφία το δ.σ. του δήμου Τυρνάβου,

συνεκτιμώντας ότι και για το τρέχον οικονομικό έτος οι κρατούσες οικονομικές συνθήκες δεν έχουν βελτιωθεί και συνεπώς δεν έχει καλυτερεύσει η θέση των μισθωτών, καθώς επίσης διότι:

  • η οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση της χώρας επέφερε τη συρρίκνωση της αγοράς την πτώση της ζήτησης ακινήτων για μίσθωση και συνεπώς την πτώση της μισθωτικής αξίας των ακινήτων,
  • τα μισθώματα δεν είναι εναρμονισμένα σε σχέση με τα ισχύοντα χαμηλά μισθώματα της αγοράς, καθιστάμενα έτσι υπέρμετρα επαχθή για τους μισθωτές,
  • οι τοπικές οικονομικές συνθήκες σε συνδυασμό με τα αντικειμενικά στοιχεία άλλων εκμισθώσεων στον Αμπελώνα και Τύρναβο και της ύπαρξης στον ίδιο τόπο πολλών ανοίκιαστων καταστημάτων, καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της αναπροσαρμογής των μισθωμάτων με την μείωση αυτών.

Μειοψήδησαν πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι ήτοι :

Από την δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» οι κ.κ. Χατζηκράχτης Αστέριος, Μπαντόγιας Νικόλαος & Σακοράφας Γεώργιος, οι οποίοι προτείνουν μείωση σε όλα τα μισθώματα των επαγγελματιών και αύξηση στα μισθώματα των πολυεθνικών και τραπεζών.

Από την δημοτική παράταξη «Δράση Πολιτών», οι κ.κ. Ροντούλης Αστέριος & Λάππας Θεόδωρος, οι οποίοι πρότειναν μείωση όλων των μισθωμάτων κατά 50%.

Για να δείτε τα μισθώματα των δημοτικών καταστημάτων, όπως διαμορφώνονται για το οικονομικό έτος 2018 (χρονικό διάστημα 1/1/2018 έως 31/12/2018), πατήστε ΕΔΩ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ