ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΣΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Με απόφαση του δημάρχου Τυρνάβου Π. Σαρχώση, ανακαλείται η προκήρυξη για την πρόσληψη ενός δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, που είχε δημοσιευθεί τον Ιούνιο του 2016.

Ο δήμαρχος οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση επειδή η επιτροπή διαγωνισμού που συστήθηκε για να κάνει την επιλογή του δικηγόρου μεταξύ των υποψηφίων έκρινε ότι η προκήρυξη έπρεπε να προσδιορίζει τον (ή τους) δικηγορικό σύλλογο στα μέλη του οποίου απευθύνεται, άλλως να τοιχοκολλείται με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης σε όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας και να δημοσιεύεται στις αντίστοιχες τοπικές εφημερίδες, γεγονός που δεν έλαβε χώρα στην προκειμένη περίπτωση.

Η επιτροπή επιλογής αποφάσισε ομόφωνα να μην προχωρήσει τη διαδικασία.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.