ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ – ΛΟΓΙΣΤΗ Α.Ε.Ι ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ Ο ΑΣΕΠΟΠ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ο Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π ΤΥΡΝΑΒΟΥ θα προβεί στην πρόσληψη Λογιστή-Οικονομολόγου ΠΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής σχολής αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος.

2.Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

3.Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.

4.Άδεια υπογραφής διπλογραφικών βιβλίων.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μάρκετινγκ.

2.Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

3.Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία και εμπειρία λογιστή.

4.Γνώση σε Εθνικά και Κοινοτικά αγροτικά προγράμματα.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν από 15/02-28/02/18 στα γραφεία του Συνεταιρισμού καταθέτοντας σύντομο βιογραφικό. Υπεύθυνος κ. Χατζής Αστέριος 2492022770 φαξ 2492023774 asepop@asepopoptirnavos.gr

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.