ΣΤΑ 8,21 €/ΣΤΡ. Η ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

Με απόφαση που συνυπογράφουν ο υπουργός και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ευ. Αποστόλου και Β. Κόκκαλης το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια σκληρού σίτου, για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίζεται στα 82,10 Ευρώ/Εκτάριο (8,21€ το στρέμμα).

Για τη λήψη της απόφασης ελήφθησαν υπόψη έγγραφο του Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε. όπου αναφέρεται ότι η συνολική επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας σκληρού σίτου είναι 146.160,03 εκτάρια, αλλά και το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας σκληρού σίτου για το 2017 υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 250.000 εκταρίων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com