ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο επιστημονική ημερίδα με θέμα «Μαθηματικά και Τεχνολογία» στο αμφιθέατρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας την οποία διοργάνωσε τo  παράρτημα Λάρισας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας  με  την  ευκαιρία  συμπλήρωσης  των 100 χρόνων λειτουργίας της Ε.Μ.Ε

και την  ανακήρυξη  του 2018 ως “Έτος  Μαθηματικών”.

Η ημερίδα περιλάμβανε τρεις εισηγήσεις που είχαν σαν στόχο να προβάλουν την παρουσία και την χρησιμότητα των μαθηματικών σε κάθε έκφανση του κόσμου γύρω μας.

Η πρώτη εισήγηση αφορούσε τις επιρροές στα κοινωνικά δίκτυα και αναπτύχθηκε από τους κ. Ιωάννη Αντωνίου, Καθηγητή του τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. και κ. Ευάγγελο Ιωαννίδη (Phd). Τα Δίκτυα είναι κλάδος των Μαθηματικών που αναπτύχθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της Ανάπτυξης του Παγκόσμιου Ιστού, των Κοινωνικών Δικτύων και της άνευ προηγούμενου παραγωγής Δεδομένων με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό. Στην εισήγηση διερευνήθηκαν τρία βασικά προβλήματα διάδοσης γνώσης εντός δικτύων επικοινωνίας: 1) Πως επηρεάζεται η διάδοση γνώσης από την παρουσία ψευδών απόψεων σε δίκτυα με αναξιόπιστους δίαυλους επικοινωνίας 2) Πως επηρεάζεται η διάδοση γνώσης από τον τρόπο που επικοινωνούν μεταξύ τους τα μέλη του δικτύου και  3) Πως επηρεάζεται η διάδοση γνώσης από τον τρόπο τοποθέτησης ειδημόνων στο δίκτυο επικοινωνίας.

Ακολούθησε η εισήγηση του κ. Παναγιώτη Μπαμίδη, Αν. Καθηγητή στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. με θέμα το νευρωνικό δίκτυο του εγκεφάλου. Στην εισήγηση παρουσιάστηκε η σύγχρονη αντίληψη για το δομικό και λειτουργικό δίκτυο του εγκεφάλου.

Τελευταία παρουσιάστηκε η εισήγηση του κ. Χαράλαμπου Μπράτσα με θέμα το σημασιολογικό δίκτυο της παγκόσμιας γνώσης. Ο παγκόσμιος ιστός είναι ένα ανοιχτό σύστημα διασυνδεδεμένων πληροφοριών και πολυμεσικού περιεχομένου, που επιτρέπει στους χρήστες του Διαδικτύου να αναζητήσουν πληροφορίες μεταβαίνοντας από ένα έγγραφο στο άλλο.

Η Εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού τα ανοικτά δεδομένα σε συνδυασμό με το μεγάλο όγκο δεδομένων που παράγονται σήμερα έχουν δημιουργήσει νέες προκλήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της διαφάνειας, της διακυβέρνησης και της δημοσιογραφίας. Στην εισήγηση αναδείχθηκε πως το σημασιολογικό δίκτυο και η δημιουργία εννοιολογικών γράφων μπορεί να δώσει απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις μέσω της δημιουργίας ενός ανοικτού δικτύου παγκόσμιας γνώσης η οποία λειτουργεί με τροπική Λογική.

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν o  Aντιδήμαρχος  Τεχνικών  Έργων  κ.  Σούλτης  Γεώργιος ,ο  Πρόεδρος  της  ΑΔΕΔΥ  κ.  Παπαποστόλου  Δημήτριος , σχολικοί  σύμβουλοι ,  εκπαιδευτικοί  ,  φοιτητές  αλλά  και  απλοί  πολίτες.

Το Παράρτημα Λάρισας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας εκφράζει τις ευχαριστίες του, σε όλους όσους παραβρέθηκαν στην ημερίδα  καθώς και  τον Δήμο Λαρισαίων και  τις  υπηρεσίες  του για την  ηθική  και  υλική  συμπαράστασής  τους    στην  πραγματοποίηση  της  εκδήλωσης

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ