ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Το θέμα των προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο δήμο Τυρνάβου αναμένεται να συζητηθεί στη συνεδρίαση του δ.σ. δήμου Τυρνάβου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου στις 7.00 μ.μ.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι: 

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 48 του ν. 4325/2016), έτους 2018.
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του ν.4483/2017), έτους 2018.
 3. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου του Δήμου Τυρνάβου, έτους 2018.
 4. Αποδοχή επιχορήγησης στο Δήμο Τυρνάβου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης. – Κατανομή της επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 1364/12-02-2018 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)
 5. Έγκριση της αριθ. 3/2018 απόφασης Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Τυρνάβου αναφορικά με την έγκριση απολογισμού, οικονομικού έτους 2017.
 6. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.
 7. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης: «Νέο Γενικό Σιδηρουργείο και Κατασκευή Μετάλλων Αεριογεννητριών Συσκευών Απόσταξης και Διήθησης» του κ. Παυλίδη Θεόφιλου.
 8. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «Προσθήκη κατ’ επέκταση βιομηχανίας κοπής – κατεργασίας κρέατος» της ΚΑΣΙΔΗΣ Α.Ε.
 9. Έγκριση ετήσιας εισφοράς συμμετοχής στο Ελληνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network).- Ψήφιση πίστωσης.
 10. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου. – Ψήφιση πίστωσης.
 11. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας.
 12. Έγκριση αποζημίωσης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας. – Ψήφιση πίστωσης.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.