ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 27/2 στις 7 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση επιπλέον Υπηρεσιών για τους Δημότες μας από το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία του Δήμου (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ)

Κανονισμός ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Δήμου Τεμπών

Προσδιορισμός δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (ΣΑΤΑ)

Διαγραφές ποσών

Συμπλήρωση Πίνακα Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς

Έκτακτη  επιχορήγηση  Σχολικών Επιτροπών

Αναμόρφωση (2η ) προϋπολογισμού

Τροποποίηση συστατικής Πράξης ΔΟΠΑΠΕΠΤ, ως προς το ποσό της επιχορήγησης

Προγραμματισμός Προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ & σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 2018                           (ΚΑΠ)

Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (2μηνο)

Επί αποφάσεως 6/2018 ΔΟΠΑΠΕΠΤ «Προγραμματισμός Προσλήψεων 2018»

Επί αποφ. ΔΕΥΑΤ «Προγραμματισμός Προσλήψεων 2018»

Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής έτους 2018

Παραγραφή  αξιώσεων κατά Δήμου Τεμπών

Διάθεση πιστώσεων

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία  στην Τ.Κ. Καλλιπεύκης»

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:  «Τεχνικά έργα όμβριων υδάτων στην Τ.Κ. Γόννων»

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τεχνικά έργα ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Καλλιπεύκης

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας στην Παραλία Αιγάνης»

Περί εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων στον «ΜΕΡΙΑ» Πυργετού

Επί αιτήματος  Νικολάου ΔΗΜΕΡΑ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.