ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΣΥΝΔΕΣΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ

Ο Σύνδεσμος Μονίμων Πολιτικών Υπάλληλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Θεσσαλίας και Ηπείρου πραγματοποίησε εθελοντική αιμοδοσία μεταξύ των μελών του. Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 404 ΓΣΝ ,

υπό την αιγίδα του Κέντρου Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com