ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΕΝΟΛ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ LEADER

Ενόψει της 1ης προκήρυξης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» του ΠΑΑ 2014-2020,

η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ  Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. πραγματοποιεί   συναντήσεις – ενημερώσεις με τους  Δήμους  της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Στις συναντήσεις η Διευθύντρια της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» κ. Μπασδέκη Σεβαστή και τα στελέχη της εταιρείας κ. Παπαγεωργίου Ιωάννα και κ. Λιόλιου Ιωάννα παρουσιάζουν αναλυτικά την 1η προκήρυξη των έργων δημοσίου χαρακτήρα προκειμένου οι Δήμοι από την πλευρά τους να ετοιμάσουν –ωριμάσουν τα έργα που θα υποβάλλουν για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος CLLD/LEADER.

Από την πλευρά του Δήμων στην ενημέρωση συμμετέχουν  εκτός από τον Δήμαρχο, αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και στελέχη της Τεχνικής υπηρεσίας,  Σχεδιασμού και Προγραμματισμού.

Συγκεκριμένα έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω συναντήσεις:

06.02.2018           Δήμος Τεμπών- Μακρυχώρι

08.02.2018           Δήμος Λάρισας – Λάρισα

12.02.2018           Δήμος Φαρσάλων – Φάρσαλα

21.02.2018           Δήμος Αγιάς – Αγιά

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

loading...