ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

H Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας σε συνεργασία με Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών ν. Λάρισας, διοργανώνουν Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με τίτλο:

«Τέχνη και εκπαίδευση, αισθητική της καθημερινότητας, εκπαιδευτικοί και μαθητές: Βίοι παράλληλοι με κοινούς στόχους», το διήμερο 11 & 12 Μαΐου 2018 στο 4ο και 39ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδειχτούν οι καλλιτεχνικές ανησυχίες, τα ενδιαφέροντα, οι κλίσεις ή και τα ταλέντα των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων, να προσδιοριστεί η ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσεται με τους μαθητές και μέσω των τεχνών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιείται αυτή η σχέση στην καθημερινή σχολική πρακτική.

Είναι γνωστό ότι το εκπαιδευτικό έργο υποβοηθείται από τις τέχνες, και δια μέσου αυτών υποστηρίζεται η καλλιτεχνική έκφραση, προβάλλεται η μοναδικότητα του εκπαιδευτικού και του μαθητή, κινητοποιείται η επιθυμία για προσωπική και συλλογική έρευνα και δημιουργία, αναπτύσσονται ικανότητες και δεξιότητές και παράλληλα διαμορφώνονται αξίες, στάσεις και συμπεριφορές.

Η αισθητική εμπειρία μέσω κάθε είδους και μορφής έργων τέχνης παρέχει τη δυνατότητα στοχασμού και έκφρασης ιδεών βάσει των καλλιτεχνικών μέσων, προωθεί την προσέγγιση και διερεύνηση των πολυσχιδών διαστάσεων της καθημερινότητας, ενισχύει τη δημιουργικότητα, εκλεπτύνει τις αισθήσεις, οδηγεί σε μια ολιστική κατανόηση του εαυτού και του κόσμου. Με την αξιοποίηση των τεχνών επιτυγχάνεται η προσωπική πλήρωση των μαθητών/τριών, η συνειδητοποίηση του κοινωνικού ρόλου της τέχνης, η εκτίμηση της καλλιτεχνικής, πολιτισμικής κληρονομιάς, η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και κατανόησης νοημάτων μέσω διαφορετικών σημειωτικών συστημάτων. Οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004) για την εκπαίδευση συμπεριλαμβάνουν την πολιτισμική έκφραση μεταξύ των οκτώ ικανοτήτων του σχολικού γραμματισμού που απαιτείται να επιδιώξει το σύγχρονο σχολείο. Επομένως, καθίσταται εναργής και πρόδηλη η ανάγκη συμπόρευσης και αξιοποίησης των τεχνών στην εκπαίδευση για την καλλιέργεια στοχαστικών, ενεργών πολιτών, για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θεωρούνται κρίσιμες για την κοινωνία του 21ου αιώνα. Ωστόσο, η έκφραση μέσω των τεχνών εκπαιδευτικών και μαθητών, δεν μπορεί να περιορίζεται στον μετασχηματισμό και επικοινωνία των προσωπικών ιδεών με τα υλικά και τα εργαλεία που παρέχει κάθε τέχνη. Επιπλέον διευκολύνεται και προωθείται η κατάκτηση νέων εμπειριών μέσω των τεχνών σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και μελετώντας τα έργα και αξιοποιώντας τα εργαλεία της τέχνης οδηγούμαστε στην ενιαιοποίηση (integration) μεταξύ διαφορετικών γνωστικών περιοχών.

Επιδιώκεται η καθοδήγηση των μαθητών/τριών προς την οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ ιδεών και εννοιών που συχνά διατηρούνται απομονωμένες στα διακριτά γνωστικά αντικείμενα και στη σύλληψη αφαιρετικών ιδεών. Η κατάκτηση εννοιών μέσω των τεχνών και της αναδιοργάνωσης των εμπειριών, μέσω της μελέτης και δημιουργίας πολυτροπικών έργων, μέσω της διάσχισης των συνόρων και της κατανόησης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών περιοχών, αναδεικνύεται ως σημαντικός τρόπος ανάπτυξης της σκέψης, της φαντασίας και της δημιουργικότητας, της διεπιστημονικής (inter-disciplinary), δια-επιστημονικής (cross-disciplinary) και της δια-κοινωνικής (cross-social) μάθησης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Εκπαιδευτικοί-καλλιτέχνες, επαγγελματική ανάπτυξη & επιμόρφωση εκπαιδευτικών

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ: Σύνδεση της τέχνης με την αποκλίνουσα σκέψη, την επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργία πρωτότυπων έργων που έχουν αξία για την κοινωνία

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Σχέση της τέχνης με την κοινωνία και τα κοινωνικά ζητήματα, κριτική προσέγγιση θεμάτων μέσω της αισθητικής εμπειρίας, κριτική εξέταση πολιτισμικών έργων, τέχνες και πολιτισμοί

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (όπως υπολογιστές, διαδίκτυο, βιντεοκάμερες) στη δημιουργία, προσέγγιση και πρόσβαση σε έργα τέχνης, πολυτροπικά έργα

ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: Ενιαιοποίηση τεχνών με τη διδασκαλία της Γλώσσας (ελληνικής και ξένων γλωσσών), της Λογοτεχνίας, των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών, της Ιστορίας, των Θρησκευτικών, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, και μεταξύ των διαφορετικών τεχνών

ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Μαθητές/τριες ειδικής αγωγής, Ρομά, μετανάστες, πρόσφυγες

ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Διδακτικές επισκέψεις σε χώρους τέχνης και πολιτισμού (μουσεία, πινακοθήκες, θεατρικές σκηνές), οι τέχνες στην μη τυπική εκπαίδευση (μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα, μουσειοσκευές, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: Αλλαγές στη διδακτική της τέχνης στον χρόνο, σύγχρονες και καινοτόμες προσεγγίσεις

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ: Λογοτεχνών, εικαστικών, μουσικών, θεατρολόγων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, στελέχη της εκπαίδευσης, επιστήμονες όπως και σε κάθε ενδιαφερόμενο/η επιθυμεί να συμμετάσχει σε έναν δημιουργικό διάλογο για τη σχέση των τεχνών με την εκπαίδευση.

Οι σύνεδροι μπορούν να συμμετάσχουν με εργασίες όπως:

  • Εισηγήσεις (ερευνητικών μελετών, διδακτικών παρεμβάσεων-εφαρμογών)
  • Βιωματικά εργαστήρια
  • Αναρτημένες ανακοινώσεις (posters)

Η συμμετοχή με εργασία στο Συνέδριο προϋποθέτει την υποβολή περίληψης έως 800 λέξεων συνοδευμένης από 4-5 λέξεις-κλειδιά και σύντομο βιογραφικό ως 100 λέξεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση texnes@thess.pde.sch.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 23 Μαρτίου 2018 Ενημέρωση αποδοχής περιλήψεων: 30 Μαρτίου 2018

Θα εκδοθεί ψηφιακό βιβλίο περιλήψεων μετά το πέρας του Συνεδρίου.

Το συνέδριο μπορούν να παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση texnes@thess.pde.sch.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com