ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

Ημερίδα συνδιοργανώνουν η Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας και η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. την Παρασκευή 09/3/2018 στη Λάρισα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Νερού (22 Μαρτίου) στο κτήριο της Δ.Ε.Υ.ΑΛ.. Η εκδήλωση Τα θέματα αφορούν σε επίκαιρα ζητήματα του τομέα νερού.

Σκεπτικό

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού καθιερώθηκε για να μάς υπενθυμίζει ία προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης όσον αφορά στην ποιότητα και επάρκεια των υδατικών πόρων. Στην Ελλάδα οι 127 Δ.Ε.Υ.Α. που παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης, άρδευσης και τηλεθέρμανσης σε 5 εκ. πολίτες συγκαταλέγονται στους βασικούς φορείς προστασίας του περιβάλ­λοντος και της δημόσιας υγείας με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Σήμερα οι Δ.Ε.Υ.Α. μετά από μια σημαντική αλλαγή στο θεσμικό τους πλαίσιο καλούνται να προσαρμοσθούν στις σύγχρονες προκλήσεις του τομέα όπως η κυκλική και πράσινη οικονομία, η κλιματική αλλαγή, η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, η ψηφιακή τεχνολογία. Η μετάβασή τους στην νέα εποχή προϋποθέτει τον εκσυγχρονισμό τους σε οργανωτικό, λειτουργικό, επιχειρησιακό και τεχνολογικό επίπεδο.

Η εκδήλωση των Ε.Δ.Ε.Υ.Α. – Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού φιλοδοξεί να ανιχνεύσει ζητήματα που συνδέονται με τον εκσυγχρονισμό των Δ.Ε.Υ.Α., όπως η τεχνολογία, η διαχείριση των δικτύων και ο περιορισμός των διαρροών, η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, η διαχείριση του αρδευτικού νερού.

Πρόγραμμα

10.00 – 10.30         Προσέλευση – Εγγραφές

10.30 – 11.00          Χαιρετισμοί

11.00 – 11.50          Ορόσημα αναπτυξιακής πορείας ίων Δ.Ε.Υ.Α. και ο ρόλος της Τεχνολογίας στη νέα εποχή, Δημήτριος Σαββοργινάκης, Γενικός Δ/ντής Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας

11.50 – 12.10         Σύστημα ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Πάτρας, Ειρήνη Καραθανάση, Πολιτικός Μηχανικός, Μ.Sc., Υπεύθυνη Μελετών / Έργων Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας – Κωνσταντίνος Παπαγεωργακόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MBA, Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας

12.10-12.30           Εφαρμογή από τις Δ.Ε.Υ.Α.       των   μέτρων  των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών – Προγραμματισμός της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας, Αννα Ζαχίδου, Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας

12.30 – 12.50          Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών σε εγκαταστάσεις άρδευσης, Ηλίας Μπουφίκος, Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας

Συζήτηση – Συμπεράσματα

Ελαφρύ γεύμα από τη Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com