Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ανακοίνωση του τμήματος Ανάπτυξης της οργάνωσης Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ

Με την ολοκλήρωση 10 περιφερειακών συνεδρίων του ΣΥΡΙΖΑ από ένα σύνολο 13 περιφερειών της χώρας, προχωρεί εντατικά και η αξιολόγηση  των σχέσεων ανάμεσα στα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε περιφέρειας και τους γενικούς στόχους της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής.

Στρατηγικής ,βέβαια, που δεν ικανοποιείται από την στενή έννοια των διάσπαρτων απόψεων περί ανάγκης αλλαγής απλώς ενός «κακού» παραγωγικού μοντέλου, επειδή απέτυχε το παλιό. «Κάναμε λάθος», «μας συγχωρείτε που αποτύχαμε». « Θα αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο  και… συνεχίζουμε».

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται συνολικά στον αντίποδα μιας πολιτικής που αναζητά τις προσαρμογές στην μονομέρεια «της παραγωγής», σε όφελος ξανά συγκεκριμένων συμφερόντων  και σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών και της μακροπρόθεσμης πορείας της χώρας.

Γιατί όπως απέδειξε η ζωή ,μπορεί η οικονομική μεγέθυνση να λειτουργεί με την αύξηση του ΑΕΠ– η πίτα να μεγαλώνει όπως λέγεται κοινά, τα διαρθρωτικά όμως προβλήματα που συσσωρεύονται να οδηγούν σταδιακά σε βαθειά κρίση την οικονομία και την κοινωνία.

Έτσι η αύξηση του ΑΕΠ στην χώρα μας  μέχρι την απότομη εκδήλωση της Κρίσης, καθόλου δεν απέτρεψε ανάμεσα σε άλλα  την γήρανση του πληθυσμού, την εγκατάλειψη της υπαίθρου, την μείωση της ανταγωνιστικότητας, την φυγή των επιστημόνων, την μείωση της μεταποίησης, την μείωση της απασχόλησης, την αποδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος , την καταστροφή των φυσικών πόρων. Συμπτώματα που έντονα καταγράφονται και στην περιφέρεια της Θεσσαλίας.

Ουσιαστικά η αύξηση του ΑΕΠ αντανακλούσε την αύξηση μιας εισαγόμενης κατανάλωσης που παράλληλα βασίζονταν σε μια αύξηση της εξωτερικής δανειοδότησης. Μάλιστα σημαντικά κέρδη αυτής της μεταπρατικής λειτουργίας αντί να επανεπενδύονται στη χώρα, κατέληγαν σε αντιπαραγωγικές δράσεις ή σε τράπεζες και off-shore του εξωτερικού. Στη λογική αυτού του μοντέλου ανάπτυξης, η χώρα και οι πολίτες αποτελούσαν «μέσο» κερδοσκοπικών συμφερόντων. Διαδικασία που συμπαρέσυρε την ελληνική κοινωνία, σε μια συνολική αποσυναρμολόγηση των σχέσεων ανάμεσα στις δυνατότητες του τόπου και τα αποτελέσματα της υποτιθέμενης ανάπτυξης.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική(ΕΑΣ 2021)όπως εκτέθηκε και στο 3ο περιφερειακό συνέδριο για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας , υπηρετεί ταυτόχρονα την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, συνολικά για τη χώρα και ειδικά για την κάθε περιφέρεια. Έτσι ο στόχος για την αύξηση του ΑΕΠ είναι άξιος να υπηρετηθεί όταν παράλληλα  απαντά ταυτόχρονα και κυρίως στις εξής θεματικές ενότητες που αφορούν:

  1. την ενίσχυση της απασχόλησης – μείωση της ανεργίας,
  2. την δημογραφική ανασυγκρότηση και συγκράτηση πληθυσμού,
  3. την αντιμετώπιση της φυγής εξειδικευμένου δυναμικού,
  4. την βελτίωση ανταγωνιστικότητας – επιχειρηματικό περιβάλλον,
  5. την προώθηση της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής,
  6. τον περιβαλλοντικό επανασχεδιασμό της οικονομίας.

Όλα αυτά απαιτούν υψηλού επιπέδου δημόσιο σχεδιασμό σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς είναι εγχειρήματα μακράς διάρκειας και απαιτητικής ειδίκευσης, ικανό να εμπλέκει επαρκή αριθμό σύγχρονων «ψηφιακών» δημόσιων υπηρεσιών και το σύνολο των κοινωνικών εταίρων.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και σήμερα οι υπεύθυνες πολιτικές για την  χρεοκοπία της χώρας, συνεχίζουν να υποστηρίζουν με πάθος την αποτελεσματικότητα των αυτοματισμών της αγοράς. Ωστόσο ,εκτός των άλλων, οι αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία της γνώσης και η κατανομή των παγκόσμιων πόρων, δείχνουν την αδυναμία της αγοράς να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε τόπου, καθώς λειτουργεί βραχυπρόθεσμα με στόχο το άμεσο κέρδος. Πολύ περισσότερο είναι έκδηλη η αδυναμία αυτή στην διαχείριση της κλιματικής αλλαγής.

Όπως επίσης υποστηρίζουν οι ίδιες  πολιτικές απόψεις πως αρκεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (που βέβαια είναι ο αναφερόμενος στόχος 4 της ΕΑΣ 2021) για να μπει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης. Θέση που δεν επιβεβαιώνεται από την μακρόχρονη πορεία της χώρας.

Η επίμονη προσήλωση στους αυτοματισμούς της αγοράς και στην αποκλειστικότητα της ανταγωνιστικότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, απλώς επιβεβαιώνει την εξάρτηση αυτών των πολιτικών απόψεων από το δόγμα του νεοφιλελευθερισμού που τόσα προβλήματα επέφερε στη χώρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζοντας με υπευθυνότητα και συνέπεια τα δομικά προβλήματα του συνόλου των δράσεων και των σχέσεων της οικονομίας, της κοινωνίας και  του περιβάλλοντος, προχωρά στην επεξεργασία της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, με την ενεργό συμμετοχή όλων των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, καθώς και την κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών.

Ο δρόμος δεν είναι εύκολος, έχοντας απέναντι ένα κατεστημένο συμφερόντων και απόψεων-ακόμα και στο δημόσιο τομέα, που κινείται αντίθετα με τις απαιτήσεις της διεθνούς κατάστασης και τα επιτεύγματα της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας.

Είναι όμως αναγκαία προϋπόθεση η κοινωνία μας συνολικά να τοποθετηθεί με νηφαλιότητα και υπευθυνότητα στις απαιτήσεις των καιρών, ξεπερνώντας αντιφάσεις και καθυστερήσεις πολλών δεκαετών. Στον σύγχρονο κόσμο που αναδύεται, η χώρα μας και η Θεσσαλία ειδικότερα, δικαιούνται και μπορούν να έχουν μια άλλη θέση στον παγκόσμιο χάρτη.

 

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com