ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ανακοίνωση του Νομαρχιακού Τμήματος Λάρισας της Πανελλήνιας Ενωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Με μεγάλη έκπληξη και προβληματισμό πληροφορηθήκαμε την υπ΄αριθμ: 37868/Υ1 απόφαση του Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  στις 5-3-2018 με θέμα: «Τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων-

Ορισμός αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης – Ορισμός αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος».

Η έκπληξη και ο προβληματισμός μας διαπιστώνεται πως στην Δ/νση Φυσικής Αγωγής  και στο Τμήμα Α΄ (Προγραμμάτων, Δράσεων Φυσικής Αγωγής και Σχολικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Γυμναστηρίων) τοποθετείται εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70 (Δασκάλων) !!, ενώ στο Τμήμα Β΄( Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Αγώνων) τοποθετείται  εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 05 (Γαλλικής Φιλολογίας) !!.

Δυστυχώς η υποβάθμιση της Φυσικής Αγωγής από το Υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε πολύ νωρίς, για την φετινή χρονιά,  όταν και ενώ είχε σχεδόν ολοκληρωθεί (με προηγούμενο έγγραφό του στις 3/8/2017) η σχετική διαδικασία στελέχωσης των ομάδων Φ.Α. των Δ.Δ.Ε. έρχεται στις 28/8/2017 η αναστολή λειτουργίας τους, αφού “καλούνται οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. όπως αναστείλουν οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με την στελέχωση των Ομάδων Φυσικής Αγωγής, μέχρι νεωτέρας”

Η εκ νέου ενεργοποίησή  των Ομάδων Φυσικής Αγωγής, που συνοδεύεται και από την υποστελέχωση τους, καθώς και η καθυστερημένη τοποθέτηση του νέου Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ  δείχνουν τα αποτελέσματα της αδιαφορίας της Πολιτείας  για τον Σχολικό Αθλητισμό για μία ακόμη χρονιά.

Η τοποθέτηση όμως, σε θέσεις προϊσταμένων των Τμημάτων Α΄ και Β΄ της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, εκπαιδευτικών των οποίων η ειδικότητα ουδεμία σχέση έχει με την Φυσική Αγωγή ,μόνο ως πρόκληση μπορεί να εκληφθεί .

Με βάση ποιας λογικής έγινε η τοποθέτηση των παραπάνω συναδέλφων κλάδου ΠΕ 70 (Δασκάλων ) και κλάδου ΠΕ 05 (Γαλλικής Φιλολογίας) όταν η τοποθέτηση θα πρέπει να έχει πέρα από τα ουσιαστικά προσόντα, την ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητας, και τη γνώση του αντικειμένου του φορέα και τις εν γένει διοικητικές ικανότητες των τοποθετούμενων?

Μάλιστα με σχετική δήλωσή του ο Υπουργός σημειώνει:
¨Επίσης, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι διαθέτουν τη γνώση και τη διοικητική εμπειρία να υποστηρίζουν όλα τα θέματα τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων της, όπως περιγράφονται στο ΠΔ 114/2014¨.

Προφανώς οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι ΠΕ 70 (Δασκάλων ) και ΠΕ 05(Γαλλικής Φιλολογίας)  γνωρίζουν καλύτερα το αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής.

Εάν το ΥΠΠΕΘ θεωρεί τους συναδέλφους Κ.Φ.Α. της χώρας μη ικανούς να στελεχώσουν την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής , τους πληροφορούμε πως  η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι συνάδελφοι  με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία, πολλοί από αυτούς με διοικητική-διευθυντική εμπειρία ετών, κάτοχοι δεύτερων  πτυχίων, μεταπτυχιακών ή και διδακτορικών τίτλων, γνώστες ξένων γλωσσών και  με πιστοποιημένη Επιμόρφωση στις νέες Τεχνολογίες .

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να ανακαλέσει την πρωτοφανή και προκλητική απόφασή του και να προχωρήσει σε αξιοκρατικές τοποθετήσεις, στις θέσεις προϊσταμένων των Τμημάτων Α΄ και Β΄ της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, συναδέλφων εκπαιδευτικών Φ.Α., οι οποίοι με την εμπειρία και τις γνώσεις τους στο Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση του  Σχολικού Αθλητισμού.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ