ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΡ ΒΑΖΟΥΝ ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΟ MEGA

Τίτλοι τέλους για το Mega. Υστερα από συνεδρίαση επτά ωρών, το ΕΣΡ απεφάνθη χθες κατά πλειοψηφία, με ψήφους 6-3, ότι ο τηλεοπτικός σταθμός δεν έχει δικαίωμα εκπομπής. Το Συμβούλιο, αναρτώντας την απόφασή του στη Διαύγεια, θα ενημερώσει σήμερα και εγγράφως την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

η οποία με τη σειρά της έχει την υποχρέωση να τη μεταβιβάσει στην Digea, για να διακοπεί άμεσα η μετάδοση του σήματος του τηλεοπτικού σταθμού.

Η ανεξάρτητη αρχή έκρινε πως ο σταθμός είναι γενικής στόχευσης ενημερωτικού προγράμματος και, καθώς δεν έλαβε μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία του περασμένου Ιανουαρίου με την προκήρυξη των 7 αδειών, δεν μπορεί πλέον να εκπέμπει, αφού ολοκληρώθηκε και το τρίμηνο της παράτασης στη λειτουργία του. Επίσης, αποφάσισε πως δεν μπορεί να θεωρηθεί θεματικός, όπως υποστήριζε η «Τηλέτυπος», καθώς δεν υπέβαλε ποτέ αίτηση αλλαγής φυσιογνωμίας του προγράμματός του. Το ΕΣΡ κατέληξε πως ο τηλεοπτικός σταθμός Mega εμπίπτει στη ρύθμιση του άρθρο 28, παρ. 10 του νόμου 4496/2014, γι’ αυτό και υποχρεώνει την ιδιοκτήτρια εταιρεία Τηλέτυπος Α.Ε. «να τερματίσει τη λειτουργία του».

Κατά την ψηφοφορία μειοψήφησαν 3 μέλη που είχαν τη γνώμη πως ο τηλεοπτικός σταθμός δεν εμπίπτει στη συγκεκριμένη διάταξη και συνεπώς πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί. Το Mega ήταν ο πρώτος ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός που εξέπεμψε τηλεοπτικό σήμα στην Ελλάδα στις 20 Νοεμβρίου του 1989 και στη συνέχεια η πρώτη επιχείρηση ΜΜΕ που εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 1994. Τα τελευταία χρόνια, αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Μετά την άρνηση των μετόχων του να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 15 εκατ. ευρώ, οι τράπεζες δέσμευσαν τους λογαριασμούς της «Τηλέτυπος».

Έντυπη έκδοση Καθημερινής

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com