ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗΝ 110 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

Τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας Νικόλαος Παπαγεωργίου, συνοδευόμενος από τους συναδέλφους Αθανάσιο Κόκκαλη, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, Χρήστο Κουτάκο, συντονιστή ΜΕ Πολεοδομίας-Χωροταξίας

και Αρχιτεκτονικών Θεμάτων, Κωνσταντίνο Μπεζαλή, συντονιστή Μόνιμης Επιτροπής Υποδομών ΠΕ Λάρισας, Δημήτριο Πετρωτό, συντονιστή Μόνιμης Επιτροπής Καινοτομίας, Αθανάσιο Γαλάνη, βοηθό συντονιστή Μόνιμης Επιτροπής Υποδομών ΠΕ Λάρισας, επισκέφτηκαν την 110 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Λάρισας, όπου τους υποδέχτηκε ο Διοικητής της, Σμήναρχος Απόστολος Χόρτης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα γενικού ενδιαφέροντος και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξενάγηση σε εγκαταστάσεις του Αεροδρομίου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com