ΤΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΑΛΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Με ομόφωνη απόφασή του το δ.σ. του δήμου Τυρνάβου αποφάσισε χθες την επιβολή τέλους δικτύων στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με την απόφαση ο καθορισμός του ύψους τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και ύψους εγγυητικής καλής εκτέλεσης

εργασιών δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, διαμορφώθηκε ως εξής:

– Το εφάπαξ τέλος διέλευσης ανέρχεται σε τετρακόσια έξι ευρώ (€) και ενενήντα πέντε λεπτά (406,95 €) ανά χιλιόμετρο διέλευσης τομής.

– Το εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ανά ευκολία επί του εδάφους (π.χ. καμπίνες, φρεάτια) ανέρχεται σε διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ (€) και δέκα επτά λεπτά (244,17 €).

– Το ετήσιο τέλος χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης ανέρχεται σε εκατόν οκτώ ευρώ (€) και εβδομήντα πέντε λεπτά (108,75 €) ανά χιλιόμετρο.

– Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών που θα καταβάλλουν οι υπόχρεοι ανέρχεται σε 2 Χ 110,25 € = 220,50 € ανά χιλιόμετρο διέλευσης.

* Οι Τοπικές κοινότητες Βρυοτόπου, Δελερίων και Ροδιάς της Δ.Ε Αμπελώνα και οικισμός Περαχώρας της Δ.Ε Τυρνάβου εξαιρούνται του εφάπαξ τέλος διέλευσης, εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ανά ευκολία επί του εδάφους και ετήσιο τέλος χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης επειδή ο πληθυσμός τους είναι κάτω των 1.000 κατοίκων.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.