ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΤΟ 12ο MOTOR FESTIVAL & ΚΑΙ ΤΟ DRIVING WITH THE STARS

Το πράσινο φως για τη διοργάνωση στη Λάρισα του 12ου Motor Festival & του Driving with the Stars άναψε με κατά πλειοψηφία απόφασή του το δ.σ. του δήμου Λαρισαίων για την εκμίσθωση, χωρίς δημοπρασία, στην εταιρεία παραγωγής και διαφήμισης Magic Lamp του δημοτικού χώρου στη Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης

και του παρακείμενου υπαίθριου χώρου αυτής, επιφάνειας περίπου 2000 τ.μ, για τη διοργάνωση της εκδήλωσης το διάστημα από 18-05-2018 μέχρι 21-05-2018 (εγκατάσταση στις 17/05/2018).

Για την εκμίσθωση του χώρου ο δήμος θα εισπράξει συνολικό μίσθωμα 2.500,00 € πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6% (ήτοι:90,00€).

Για την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος που θα καταναλωθεί, να κατατεθεί στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου Λαρισαίων, εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού χιλίων (1.000,00 €) ευρώ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.