Ο Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΑΕΙ – ΤΕΙ

Ο Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε από τον Πρύτανη του ΤΕΙ Θεσσαλίας κ. Ξενοφώντα Σπηλιώτη, παρόντων του Αντιπρύτανη κ. Στεφάνου Ζαούτσου και του εκπροσώπου του διοικητικού προσωπικού στη Σύγκλητο του ΤΕΙ κ. Κωνσταντίνου Τιβικέλη, επί του επικειμένου επανασχεδιασμού του χάρτη των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας

και επομένως και των ιδρυμάτων της περιοχής μας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: Αναστάτωση προκαλεί η προωθούμενη συνένωση ή συγχώνευση του Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Σημεία διαλόγου και προς επίλυση αφορούν ζητήματα που άπτονται της ουσιαστικής παροχής της εκπαίδευσης και του ερευνητικού έργου των ιδρυμάτων, δεδομένου ότι αναφύονται διιστάμενες απόψεις ως προς τη μετακίνηση σχολών ή τμημάτων από το ένα ίδρυμα στο άλλο, όπως π.χ. η μεταφορά της Γεωπονικής Σχολής από το Βόλο στη Λάρισα με το επιχείρημα της ύπαρξης των 3.000 στρεμμάτων σε συνδυασμό με την Αβερώφειο Γεωργική Σχολή, την επαρκέστατη στελέχωση σε διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Π.Ε. Λάρισας που είναι κατ’ εξοχήν αγροτική.

Σημεία αιχμής αποτελούν, επίσης, σύμφωνα με το σχέδιο του Υπουργείου τα τμήματα Ανθρωπιστικών Σπουδών, η κατάργηση του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, το τμήμα Τουριστικών Σπουδών, τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, που από πενταετούς κύκλου σπουδών προορίζεται για τετραετούς, με το διακύβευμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των όσων θα αποφοιτήσουν στο μέλλον και άλλα.

Το δεύτερο σημείο διαλόγου, εντοπίζεται στο θεσμικό μέρος, δηλαδή στην μετά τις, ως προς την ουσία αλλαγές, όπως η επίδραση στους φοιτητές- σπουδαστές, στους πρυτάνεις, στα όργανα διοίκησης, στα ακαδημαϊκά όργανα, στα μέλη ΔΕΠ, στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, η τύχη των υπαρχόντων εγκαταστάσεων.

Το κυριότερο όμως ζήτημα είναι το πώς, με ποιό τρόπο εξυφαίνεται ο διάλογος και πώς ομαλοποιούνται τα όποια σημεία τριβής. Υπάρχει άραγε διάλογος; Υπάρχει διαβούλευση με όλους τους φορείς; Πώς θα λειτουργήσει το όλο εγχείρημα; Ποιά μελέτη έγκυρη, επιστημονικώς καταρτισθείσα, καθορίζει το πώς θα αξιοποιηθούν οι δομές; Εάν ο μόνος λόγος και σκοπός είναι η ευρύτερη δυνατή εξοικονόμηση πόρων, τότε το εγχείρημα προώρισται να αποτύχει. Η στόχευση θα πρέπει να οδηγεί όχι μόνο σε μία βιώσιμη λύση αλλά να αποβλέπει με βάσιμη προοπτική σε ποιοτικότερη και αναβαθμισμένη παροχή εκπαίδευσης.

Το αρμόδιο Υπουργείο, οφείλει να μεριμνήσει, ώστε τα τμήματα που θα προκύψουν, πρέπει να είναι βιώσιμα και παραγωγικά, χωρίς να διαταραχθεί η ισόρροπη χωροταξική τοποθέτησή τους στην Περιφέρεια μας.

Οφείλει όχι μόνον να λάβει σοβαρώς υπ’ όψιν την έκφραση και τις θέσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας, αξιολογώντας και τη συστηματική δουλειά που γίνεται με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια, αλλά και την άποψη τοπικών φορέων, επιχειρήσεων, επιμελητηρίων, δήμων και πρωτίστως της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, που θα έπρεπε να “ακουσθεί” στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, αφού είναι ο βασικότερος ίσως φορέας που χρηματοδότησε και χρηματοδοτεί με πολλά εκατομμύρια ευρώ τις υποδομές και τον τεχνολογικό εξοπλισμό των Ιδρυμάτων και συνεργάζεται μαζί τους σε ζητήματα έρευνας και καινοτομίας. (Ποιος δεν γνωρίζει ότι πλέον των 12 εκατομ. ευρώ διατέθηκαν ήδη; Ποιός δεν γνωρίζει για τα κτίρια των βουστασίου- ποιμνιοστασίου- πτηνοτροφείου του ΤΕΙ Θεσσαλίας;) κ.α..

Σε καμία δε, των περιπτώσεων ή οποιαδήποτε αλλαγή θα ήταν φρόνιμο να αποφασισθεί χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν η γνώμη τουλάχιστον της Αυτοδιοίκησης του Β΄ Βαθμού, ούτε και η συγχώνευση ή συνένωση να λειτουργήσει εις βάρος της τεχνολογικής εκπαίδευσης που στα 17 χρόνια λειτουργίας της ως ισότιμης της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, δικαίωσε και δικαιώνει την ύπαρξή της.

Το Υπουργείο οφείλει να σταθμίσει συγχρόνως, την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης, την καλλιέργεια νέων επιστημονικών και τεχνικών πεδίων, που υποβοηθούν την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας και να διευκολύνει την έρευνα και τη διδασκαλία σε πληθώρα γνωστικών πεδίων και αντικειμένων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com