ΒΑΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΜΠΕΣ ΑμεΑ

Ιδιαίτερα αυστηρά πρόστιμα προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για μια σειρά παραβάσεων.  Σύμφωνα με τα ισχύοντα η Δημοτική Αστυνομία μπορεί να επιβάλει, πρόστιμα και κυρώσεις,  σε ότι αφορά την παράνομη στάθμευση σε

α) αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία ( ΑμΕΑ) και

β) σε ράμπες διάβασης ατόμων με αναπηρία  ( ΑμΕΑ),

Σύμφωνα λοιπόν με τον νέο ΚΟΚ και για τις δυο προαναφερθείσες παραβάσεις  ο οδηγός  σύμφωνα  με το Ν. 4530/18 (άρθρο 29  παρ.1 εδαφ. β,ζ.)  τιμωρείται:

Με επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (πινακίδες – άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου) για 60 ημέρες.

Με επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης από τον βεβαιούντα την παράβαση για 60 ημέρες.

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών ,η άδεια οδήγησης αφαιρείται για διπλάσιο χρονικό διάστημα (120 ημέρες) και ο παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επαναχορήγησή  της.

Δικαίωμα στάθμευσης στις θέσεις  (ΑμΕΑ), έχουν μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν Δελτίο στάθμευσης <Α.Μ.Α.> .

Με αφορμή τις σημαντικές αυτές αλλαγές και την αυστηροποίηση των προστίμων, η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Λαρισαίων, ενημερώνει τους οδηγούς με φυλλάδια. Η ενημέρωση θα διαρκέσει 15 ημέρες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com