ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΜΕ ERASMUS+ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΦΩΤΟ)

Στην Ιταλία βρίσκονται από ο Σάββατο 14 Απριλίου μαθητές του τομέα Γεωπονίας του ΕΠΑΛ Τυρνάβου με συνοδούς εκπαιδευτικούς για να υλοποιήσουν δράση του προγράμματος Erasmus+ που αφορά τις “ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ” στο πλαίσιο ικανοποίησης καταγεγραμμένων αναγκών τους.

Στόχοι του σχεδίου είναι η:

  • Ικανοποίηση αναγκών κατάρτισης και εξειδίκευσης των σπουδαστών του τομέα Γεωπονίας
  • Διεύρυνση των γνώσεων τους και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων σε θέματα αμπελουργίας και οινοποίησης
  • Μείωση της αναντιστοιχίας μεταξύ των δεξιοτήτων που αναπτύσσει η κατάρτιση και αυτών που χρειάζεται η αγορά εργασίας
  • Η διευκόλυνση της πρόσβασης των σπουδαστών μας στην αγορά εργασίας.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν δέκα έξι (16) μαθητές και δύο (2+2) συνοδοί καθηγητές. Η ομάδα των μαθητών/τριών  έχει επιλεγεί από τους Τομείς Γεωπονίας που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο του σχεδίου ώστε να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία από την ροή διάρκειας 14 ημερών και δύο ημερών ταξιδίου στην περιοχή της Perugia της Ιταλίας.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής της δράσης είναι:

-Απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικά με την εφαρμογή των νέων καλλιεργητικών μεθόδων στην αμπελουργία και των τεχνολογικών εξελίξεων στην οινοποίηση.

– Βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης και των προοπτικών σταδιοδρομίας μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης τους, έχοντας αποκομίσει την σχετική εργασιακή εμπειρία στη Ιταλία.

– Ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος και κατανόηση της σημασίας της ανάληψης πρωτοβουλιών

– Βελτίωση των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της εξωστρέφειας, της διαπολιτισμικής συνείδησης και των γνώσεων των συμμετεχόντων για το ευρωπαϊκό εγχείρημα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com