ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΛΑΒΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών στη μόνιμη επιτροπή ενέκριναν πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιορίσει περαιτέρω τη χρήση τριών δραστικών ουσιών (κλοθειανιδίνη, θειαμεθοξάμη και ιμιδακλοπρίδη, γνωστών ως «νεονικοτινοειδή») των οποίων η υπαίθρια χρήση βλάπτει τις μέλισσες,

σύμφωνα με το συμπέρασμα της επιστημονικής επανεξέτασης.

Η προστασία των μελισσών είναι σημαντικό ζήτημα για την Επιτροπή, δεδομένου ότι αφορά τη βιοποικιλότητα, την παραγωγή τροφίμων και το περιβάλλον. Με πρωτοβουλία του Προέδρου Γιούνκερ, για τον οποίο αυτό αποτελεί προτεραιότητα, το Σώμα των Επιτρόπων εξέτασε το θέμα στις 29 Μαρτίου 2017.

Οι περιορισμοί που συμφωνήθηκαν σήμερα υπερβαίνουν τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται ήδη από το 2013. Κάθε υπαίθρια χρήση των τριών ουσιών θα απαγορευτεί και τα εν λόγω νεονικοτινοειδή θα επιτρέπονται μόνο στα μόνιμα θερμοκήπια όπου δεν αναμένεται επαφή με μέλισσες. Ο Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Βιτένις Αντρουκάιτις εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ψηφοφορία, τονίζοντας ότι «η Επιτροπή είχε προτείνει τα σχετικά μέτρα μήνες πριν, με βάση τις επιστημονικές συμβουλές της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Η Υγεία των μελισσών εξακολουθεί να έχει ύψιστη σημασία για εμένα, δεδομένου ότι αφορά τη βιοποικιλότητα, την παραγωγή τροφίμων και το περιβάλλον». Ο κανονισμός θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός των προσεχών εβδομάδων και θα αρχίσει να εφαρμόζεται έως το τέλος του έτους.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com