ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Το υπουργείο Εθνικής Αμυνας προχώρησε στην έκδοση νέας διορθωμένης Προκήρυξης για τις Στρατιωτικές Σχολές, με την οποία αφαιρείται η απαίτηση  από τους Λυκειάρχες στη “Βεβαίωση Λυκείου” να αναγράφουν τη διαγωγή των υποψηφίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αρχική προκήρυξη δεν είχε ληφθεί υπόψη η Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που τόνοζε ότι σε τίτλους σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν τα σχολεία δεν θα αναγράφεται η διαγωγή.

Μετά από τα προβλήματα που είχε προκαλέσει αυτή η ασυνεννοησία των δύο υπουργείων, εκδόθηκε η νέα προκήρυξη ενώ το νέο υπόδειγμα βεβαίωσης είναι:

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com