ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Η Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Το Δ.Σ. του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου, καλεί τα μέλη σε επαναληπτική γενική συνέλευση την Κυριακή 7 Μαΐου στις 10.30 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εμμανουήλειου  Πνευματικού Κέντρου Τυρνάβου, με τα παρακάτω προς συζήτηση θέματα:

Θέμα 1ον: Εκθεση του Δ.Σ. του Συν/σμού για τις εργασίες, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα στην οικονομική χρήση του 2017. Εισηγητής ο πρόεδρος κ. Τσιτσιρίγγος Χρήστος.

Θέμα 2ον: Ανακοίνωση και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2017, ανάλυση των αποτελεσμάτων. Εισηγητής ο Λογιστής κ. Τσιτσιγιάννης Δημήτριος.

Θέμα 3ον: Έκθεση ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2017 και εκλογή νέου, για την χρήση 2018, καθώς και απαλλαγή των ευθυνών των μελών του Δ.Σ. Εισηγητής ο ορκωτός λογιστής ο κ. Ζυγελόπουλος Δημήτριος.

Θέμα 4ον: Πρόγραμμα δράσης 2018. Εισηγητής ο  Διευθυντής κ. Σίκαλος Ευάγγελος.

Θέμα 5ον : Διάφορα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com