ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΟΙΝΟΥ & ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΖΗΤΗΣΕ Ο Π. ΣΑΡΧΩΣΗΣ

Στο θέμα της δημιουργίας φορέα αμπέλου και οίνου για το οποίο συζήτησε την Πέμπτη στο δημαρχείο με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Αποστόλου, παρουσία και της οινολόγου του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου Αν. Παναγιώτου, επανέρχεται ο δήμαρχος Τυρνάβου Π. Σαρχώσης με επιστολή του

προς τον κ. Αποστόλου, στην οποία παρουσιάζει αναλυτικά την πρόταση.

Στην επιστολή του ο κ. Σαρχώσης αναφέρει:

“Κύριε Υπουργέ,

O αμπελώνας του Τυρνάβου είναι από τους μεγαλύτερους και τους πιο αναπτυσσόμενους της Ελλάδας, η δε σύνδεση της περιοχής με την ποικιλία Μοσχάτο Μαύρο Τυρνάβου δημιουργεί επιπλέον δυνατότητες και προοπτικές.

  • Η διασφάλιση της σταφυλικής παραγωγής, των προϊόντων που παράγονται, η προστιθέμενη αξία που μπορεί να δοθεί στις παραγωγικές δυνάμεις και η φήμη που μπορεί να αξιοποιούν τα προϊόντα περνά μέσα από την θεσμοθέτηση και κατοχύρωση με νομοθετικές πράξεις της σύνδεσης της περιοχής με τα σταφύλια και τα προϊόντα που παράγονται σε αυτή.

Η ίδρυση ενός φορέα αμπελοοινικού στον Τύρναβο με συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου και όλων των εμπλεκομένων δηλαδή αγροτών, Συν/σμών, οινοποιών, αποσταγματοποιών, ποτοποιών αποτελεί κομβικό σημείο της ανάπτυξης του τομέα.

Ένας τέτοιος φορέας θα μπορούσε να δημιουργηθεί υπό την αιγίδα του Δήμου και:

-Να προωθήσει την έρευνα σε όλα τα επίπεδα του αμπελοοινικού τομέα

-Να στοιχειοθετήσει φακέλους κατοχύρωσης γεωγραφικών ενδείξεων  και να ενισχύσει τον γεωγραφικό δεσμό της περιοχής  με το αμπέλι

-Να αναπτύξει  μεθόδους προώθησης και προβολής (πχ. κατοχύρωση  ειδικού σήματος, δημιουργία έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, ιστοσελίδας, συμμετοχή σε εκθέσεις, εκδηλώσεις κλπ)

-Να  αναπτύξει  μεθόδους  προστασίας  των αμπελοοινικών προϊόντων  και της εντοπιότητας τους, να δημιουργήσει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού  και κοινού οφέλους ανάμεσα στις επιμέρους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και αξιοποιούν τη σταφυλική παραγωγή

-Να αποτελέσει  το «εργαστήρι» της διαμόρφωσης προτάσεων – θέσεων  για τον αμπελοοινικό τομέα και τον «πολιορκητικό κριό» για την προώθηση των  θέσεων αυτών στην  Πολιτεία και σε θεσμικούς φορείς

-Να ενημερώνει  και να συντονίζει τους αμπελοκαλλιεργητές   τόσο στα θέματα  καλλιέργειας όσο και  σε κάθε άλλο που αφορά στην εμπορία και διαχείριση του σταφυλιού

-Να συμμετέχει σε προγράμματα που θα δρουν ενισχυτικά για τις παραπάνω δράσεις

Η δημιουργία ενός τέτοιου φορέα είναι πρωτοποριακή για την χώρα μας, εκείνο στο οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει το ΥΠΑΑΤ είναι στη δημιουργία ή προσαρμογή ενός θεσμικού πλαισίου που να μπορεί να περιλαμβάνει, να δίνει εγκυρότητα και βέβαια δυνατότητες χρηματοδότησης τόσο της δημιουργίας και της δράσης ενός τέτοιου φορέα”.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com