ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΕ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνδιοργανώνει με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΑΤΕΙ – Θεσσαλίας και το ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ Θεσσαλίας δύο ημερίδες με θέμα την Έρευνα, την Καινοτομία και την Δημιουργία στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3,

όπως αυτή εκφράζεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και αλληλοεπιδρά με την Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας.

Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

–  Η πρώτη στο Βόλο την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, ώρα 16:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα, Γιαννιτσών & Λαχανά – Βόλος Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, ΤΚ 38334 – Βόλος

–   Η δεύτερη στη Λάρισα την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, ώρα 16:00 στο αμφιθέατρο ΔΔΕ – ΑΤΕΙ Θεσσαλίας, Περιφερειακή Οδός Λάρισας – Τρικάλων

Το πρόγραμμα ημερίδων των ημερίδων έχει ως εξής:

Θέμα: «Έρευνα – Καινοτομία – Δημιουργία και  Έξυπνη Εξειδίκευση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Πρόγραμμα ημερίδων

16:00–16:30 Χαιρετισμοί

16:30–16:45 Ο Ρόλος του ΠΣΕΚ

Ζήσης Μαμούρης – Πρόεδρος ΠΣΕΚ Θεσσαλίας, Καθηγητής πανεπιστημίου Θεσσαλίας

16:45-17:30 Η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3

Δρ. Αστέριος Χατζηπαραδείσης, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού & Προγραμματισμού – ΓΓΕΤ

17:30-18:00 Διάλλειμα – Καφές

18:00-18:30 Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3

Μελπομένη Σαραφίδου, Προϊσταμένη Ειδικής Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής  Περ. Θεσσαλίας

18:30-19:00 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Δράσης Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων  & Ερευνητικών Ινστιτούτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Α’ Κύκλος Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

Δρ. Θωμάς Θ. Θωμαΐδης – Γραφείο Υποστήριξης Έρευνας &

Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων ΕΛΚΕ – Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δρ. Σταύρος Λαλάς  , Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων – Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Δρ. Διονύσιος Μπόχτης, Μέλος & Διευθυντής ΙΒΟ-ΕΚΕΤΑ

19:00-20:00 Παρουσίαση από τα μέλη του ΠΣΕΚ–Θεσσαλίας των Ερευνητικών Προτεραιοτήτων του Β’ Κύκλου Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, στους τομείς : Αγροδιατροφή ,  Μεταφορές

Δρ. Θωμάς Μπαρτζάνας  Μέλος ΠΕΚ

Υγεία-Φάρμακα,

Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης  Πρόεδρος ΠΣΕΚ

Ενέργεια, Πολιτισμός-Τουρισμός,

Σάρρου Παναγιώτα  Μέλος ΠΣΕΚ

Υλικά,

Ζάρκος Βασίλης Αντιπρόεδρος ΠΣΕΚ

Περιβάλλον,

Καθηγητής Σκάγιαννης Παντελής  ,Μέλος ΠΣΕΚ

ΤΠΕ

Βασίλης Γερογιάννης Μέλος ΠΣΕΚ Θεσσαλίας, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας, Γεν. Γραμματέας ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας

Ηλίας Τανός ,Φυσικός Μέλος ΠΣΕΚ

20:00-20:30

Ερωτήσεις και Ανοικτή συζήτηση με τους παρευρισκόμενους.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com