ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ 7ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη στο 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας για το σχολικό έτος 2018-2019, πρέπει υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης»,

μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 14η Μαΐου και ώρα 10:00 έως την 31η Μαΐου 2018 και ώρα 14:00.

Επιπροσθέτως, για  την οριστική κατάταξή τους στο 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας  οι ενδιαφερόμενοι/ες αφού  ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eeggrafes.minedu.gov.gr οφείλουν να παρουσιαστούν για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση στο 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας   από την 20η έως την 29η Ιουνίου 2018.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com