ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΕΦΑΛΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ

Χάθηκαν τα προγράμματα προώθησης της ελληνικής φέτας ΠΟΠ σε Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ και Καναδά κι αυτό με ευθύνη της ηγεσίας του οργανισμού ΕΛΓΟ “Δήμητρα”, ο οποίος είχε αναλάβει να φέρει εις πέρας το έργο. Η διοίκηση υπό τους κ.κ. Καρέτσο και Βλάχο είχε αποφασίσει να αναθέσει με διαγωνισμό

σε εξειδικευμένη εταιρεία τα δύο προγράμματα προώθησης, αλλά η κωλυσιεργία και η αλλαγή από τον έναν ανάδοχο σε άλλον, οδήγησε στην καθυστέρηση της υπογραφής των συμβάσεων, με συνέπεια να χαθεί η προθεσμία.

Η προθεσμία υπογραφής έληγε την 13η Μαΐου 2018, μετά από συνεχείς παρατάσεις, αλλά μέχρι εκείνη τη μέρα δεν είχε υπογραφεί σύμβαση ούτε με τον πρώτο (SOPEXA SA) ούτε με το δεύτερο ανάδοχο (Novacert). Αυτό είχε ως συνέπεια, χθες το πρωί, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, να ζητήσει την παραίτηση της ηγεσίας του ΕΛΓΟ.

Ολόκληρη η επιστολή Αποστόλου έχει ως εξής:

“Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 21608/11-05-2018 έγγραφο του Γραφείου Διοικήσεως του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ που υπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και έλαβε αρ. εισερχ. 1032/68330/11-05-2018 στο Τμήμα Εμπορικών Ροών και Προώθησης Προϊόντων της Διεύθυνσης Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, το οποίο κοινοποιήθηκε και στο Γραφείο μας, σάς υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με το νόμο (Ν.4412/2016) την αποκλειστική ευθύνη για τη σύννομη και εμπρόθεσμη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας την έχετε εσείς ως αναθέτουσα αρχή. Παρά τις επανειλημμένες παρατάσεις που εξασφάλισε η Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων για λογαριασμό του Υπουργείου μας, παρήλθε άπρακτη η προθεσμία σύναψης των συμβάσεων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με τον Εκτελεστικό Οργανισμό, με αποτέλεσμα να μη έχει καταστεί έως σήμερα δυνατή η σύναψη των μεταξύ μας συμβάσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος Προώθησης της Φέτας Π.Ο.Π. «Feta PDO. Let’s get real!» στην Ευρωπαϊκή Αγορά και σε Τρίτες Χώρες, των οποίων η προθεσμία υπογραφής έληγε την 13/05/2018.

Παρακαλώ για την άμεση υποβολή παραιτήσεων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου”.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ