ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ 4ου ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

 Η απόφαση του σχολικού συμβουλίου

Στη συνεδρίαση της 18ης Μαΐου 2018 του Σχολικού Συμβουλίου του 4ου ΕΠΑΛ Λάρισας αποφασίστηκε η δημοσιοποίηση του παρακάτω ψηφίσματος:

Α. Τη Δευτέρα 14/5/2018, με το άνοιγμα της εφαρμογής ηλεκτρονικών εγγραφών των μαθητών, διαπιστώθηκε ότι από το 4ο ΕΠΑΛ Λάρισας έλειπε ο Τομέας Ηλεκτρολογικός, Ηλεκτρονικός & Αυτοματισμού καθώς και η ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων. Αντίθετα, εμφανίστηκαν δύο επιπλέον ειδικότητες του Τομέα Γραφικών Τεχνών από το 7ο ΕΠΑΛ, εκ των οποίων η μία ουδέποτε είχε μαθητικό δυναμικό και η άλλη μονοψήφιο αριθμό μαθητών. Σημειώνεται ότι:

  1. Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχουν οι απαραίτητες νομοποιητικές υπουργικές αποφάσεις περί μεταφοράς και συγχώνευσης τομέων και ειδικοτήτων μεταξύ των ΕΠΑΛ.
  2. Με το πρόσχημα της ενοποίησης των τομέων και της ύπαρξης μοναδικών τομέων ανά ΕΠΑΛ, αποσπάστηκε ο Ηλεκτρολογικός & Ηλεκτρονικός τομέας του 4ου ΕΠΑΛ και συνενώθηκε με τον αντίστοιχο του 2ου ΕΠΑΛ, με αποτέλεσμα το 4ο ΕΠΑΛ από τέσσερις (4) τομείς να παραμείνει μόνο με τρείς (3).
  3. Ενώ όλα πλέον τα ΕΠΑΛ της Λάρισας διαθέτουν μοναδικούς τομείς και ειδικότητες, ως μοναδική εξαίρεση ο Τομέας Πληροφορικής υφίσταται και στο 7ο ΕΠΑΛ και στο 4ο ΕΠΑΛ. Σημειωτέον ότι η εκφρασθείσα πρόταση της Διευθύντριας ΠΔΕ Θεσσαλίας, στη συνάντηση των Δ/ντών ΕΠΑΛ στο γραφείο της, ήταν η λειτουργία του Τομέα Πληροφορικής με δύο ειδικότητες αποκλειστικά στο 4ο ΕΠΑΛ Λάρισας.

Από τη νέα αυτή μη ισορροπημένη και εν πολλοίς μεροληπτική κατανομή τομέων και ειδικοτήτων προκύπτει η εξής εικόνα κατανομής τομέων και ειδικοτήτων:

1ο ΕΠΑΛ Λάρισας: 3 μοναδικοί τομείς και 10 μοναδικές ειδικότητες

2ο ΕΠΑΛ Λάρισας: 3 μοναδικοί τομείς και 5 μοναδικές ειδικότητες

7ο ΕΠΑΛ Λάρισας: 2 μοναδικοί τομείς, 8 μοναδικές ειδικότητες και μία (1) κοινή ειδικότητα πληροφορικής με το 4ο ΕΠΑΛ

4ο ΕΠΑΛ Λάρισας: 2 μοναδικοί τομείς,  4 μοναδικές ειδικότητες και 1 κοινός τομέας πληροφορικής με μία (1) κοινή ειδικότητα με το 7ο ΕΠΑΛ

Η μεροληπτική , άνιση και άδικη μεταχείριση της σχολικής μονάδας του 4ου ΕΠΑΛ έχει ως απώτερο στόχο την ανάπτυξη και προώθηση άλλων σχολικών μονάδων, με την ταυτόχρονη υποβάθμιση και αποδυνάμωση και τελικά την πλήρη απαξίωση του 4ου ΕΠΑΛ,  με τη μέθοδο της συστηματικής διάλυσης τομέων και ειδικοτήτων, της διαρροής του μαθητικού του δυναμικού και της διασποράς του εκπαιδευτικού του προσωπικού.

Β. Πάρα την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016, περί μετεγκατάστασης του 4ου ΕΠΑΛ στο κτίριο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, που θα έλυνε το πρόβλημα της συστέγασης, το ζήτημα παραμένει εισέτι στάσιμο και λιμνάζον, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε ειλημμένη απόφαση και φυσικά χωρίς κάποιο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της μεταφοράς.

Χάνεται ουσιαστικά και τρίτος πολύτιμος χρόνος,  εξαιτίας είτε αναποτελεσματικών και μη συντονισμένων ενεργειών είτε απραξίας  των αρμόδιων φορέων. Εν τέλει το πρόβλημα της συστέγασης όφειλαν να το έχουν επιλύσει οι συναρμόδιοι φορείς και όχι το ζήτημα αυτό να προβάλλεται ως κώλυμα για την μη απόδοση στο 4ο ΕΠΑΛ, των τομέων και ειδικοτήτων  που δικαιωματικά του ανήκουν και του οφείλονται.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com