ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την Τετάρτη 23 Μαΐου στις 8.30 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Τυρνάβου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Κατανομή υπολοίπου πιστώσεων ΚΑΠ (7η – 12η κατανομή έτους 2017) για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (αριθ. 234/2017 ΑΔΣ).

Ανακατανομή ποσού Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Έργα Συντήρησης και Βελτίωσης Νεκροταφείων».

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «Εργαστήριο παραγωγής & συσκευασίας οργανικών λιπασμάτων των Ζιώγα Ιωάννη & Ζιώγα Δημητρίου».

Εξέταση ένστασης του τεχνικού γραφείου Ιωάννη Ιωάννου κατά του Β1 σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης «Αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα Δήμου Τυρνάβου».

Εξέταση ενστάσεων σχετικά με την τροποποίηση της περιφερειακής οδού Τυρνάβου.

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τυρνάβου στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο πρότασης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Τυρνάβου».

Αποδοχή επιχορήγησης στο Δήμο Τυρνάβου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης. – Κατανομή της επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 15913/02-05-2018 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)

4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.

Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

Καθορισμός πρόσθετης αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση υπόθεσης στο τριμελές εφετείο Λάρισας.

Πρακτική άσκηση μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Λάρισας στο Δήμο Τυρνάβου.

Επί αιτήσεως του κ. Γιάννου Κων/νου, με την οποία ζητά την μείωση μισθώματος και την παράταση υφιστάμενης μισθωτικής σχέσης.

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.

Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας.

Έγκριση αποζημίωσης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα & Θεσσαλονίκη προς εκτέλεση υπηρεσίας. – Ψήφιση πίστωσης.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.