ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΡΠΟΥΖΙΩΝ – ΠΕΠΟΝΙΩΝ

Όσοι Παραγωγοί καρπουζιών – πεπονιών είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαρισαίων και επιθυμούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους την περίοδο του καλοκαιριού σε θέσεις που καθορίστηκαν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορούν να προσέρχονται στο Τμήμα Λαϊκών Αγορών

Αθανασίου Διάκου 5, τηλ. 2410 531327 και να υποβάλλουν σχετική αίτηση, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης του παρόντος.

Επισημαίνεται ότι οι θέσεις και τα τέλη που θα καταβάλλονται έχουν καθοριστεί βάσει σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν θα υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων.