ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. ΠΑΝΟΥ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Ανακοινώθηκε σήμερα το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης του υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη στη Λάρισα το διήμερο 24 και 25 Μαΐου. Ο κ. Σκουρλέτης αναμένεται να αφιερώσει μεγάλο κομμάτι των επαφών του στην παρουσίαση του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση της αυτοδιοίκησης “Κλεισθένης 1”.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Πέμπτη 24/5

11:30 – 12.00 Θα παραστεί στην εκδήλωση ανακοίνωσης της υποψηφιότητας του Κέντρου Πρόληψης – ΟΚΑΝΑ Λάρισας για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πρόληψης Ναρκωτικών Pompidou 2018, που απονέμει το Συμβούλιο της Ευρώπης

12:30 – 13:15      Επίσκεψη και σύντομη ομιλία στη ΔΕΥΑΛ με αντικείμενο τον νέο νόμο για τις ΔΕΥΑ

13:15 – 14:00      Συνάντηση με τη διοίκηση του Εμπορικού Επιμελητήριου Λάρισας

20:00 – 22:00                      Κεντρική ομιλία με θέμα: «Οι πολιτικές εξελίξεις & η μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση» στο ξενοδοχείο DIVANI- Διοργανώνει η ΝΕ Λάρισας

Παρασκευή 25/5

10:30 – 12:30                      Συνάντηση με τους 7 Δημάρχους και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με προσκεκλημένο και τον Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου του ΔήμουΛαρισαίων

13:00 – 13:30                      Συνέντευξη στα Τοπικά μέσα στα γραφεία της Ελληνική Εταιρία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ)

Ο “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1”

Τα βασικά σημεία της μεταρρύθμισης που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών είναι τα εξής:

* Θεσπίζεται η απλή αναλογική ως το εκλογικό σύστημα διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών.

* Η θητεία των αιρετών γίνεται και πάλι 4ετής.

* Αντιπεριφερειάρχες και Αντιδήμαρχοι θα ορίζονται στη βάση της νέας πλειοψηφίας που θα προκύπτει στα αντίστοιχα συμβούλια.

* Σε κοινότητες με πληθυσμό έως 500 κατοίκους, θα εκλέγεται πρόεδρος και το ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο.

* Σε κάθε εκλογική Περιφέρεια ο αριθμός των υποψηφίων ενός συνδυασμού ισούται με τον συνολικό αριθμό των μελών του οργάνου με προσαύξηση 10%, αντί για 100% που ισχύει τώρα.

* Το λευκό και το παρόν δεν προσμετρούνται στις αρνητικές ψήφους στις διαδικασίες των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ.

* Αλλάζουν τα κριτήρια κατανομής των ΚΑΠ για επενδυτικούς σκοπούς.

* Ενεργοποιείται ο θεσμός των δημοψηφισμάτων, επεκτείνεται σε επίπεδο Περιφέρειας.

* Η διαδικασία κατάρτισης του Προϋπολογισμού γίνεται συμμετοχική και αναβαθμίζεται…

* H Επιτροπή Διαβούλευσης αναβαθμίζεται και θα ορίζεται σε δήμους με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους. (α.78)

*Σε κοινότητες άνω των 2000 κατοίκων δίνεται η δυνατότητα συνέλευσης ανά συνοικία ή ανά ενορία. Ενισχύεται ο ρόλος των συνελεύσεων ειδικά σε ό,τι αφορά στην κοινωνική πολιτική του δήμου. (α.86)

*Οι δήμοι κατηγοριοποιούνται προκειμένου να είναι δυνατή η υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων και στοχευμένων ενισχύσεων.

*Δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού να συστήνουν μόνοι τους ή μεταξύ τους ή και με άλλους φορείς του Δημοσίου εταιρείες παραγωγής ηλ. Ενέργειας, θερμικών εγκαταστάσεων και λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης.

*Η Συνταγματική πρόβλεψη εποπτείας των ΟΤΑ ασκείται μόνο ως προς τον έλεγχο νομιμότητας. Η σκοπιμότητα δεν ελέγχεται. Αυτή είναι πλέον αυστηρά ζήτημα λογοδοσίας των δημοτικών αρχών  προς τους πολίτες (α.105)

*Συγκροτείται ο Επόπτης ΟΤΑ, ως μια αυτοτελής αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αναλαμβάνει από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και την εποπτεία εν γένει των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

*Ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης αντικαθίσταται από τον θεσμό της Δημοτικής και Περιφερειακής Διαμεσολάβησης. Σήμερα αφορά λίγους δήμους και Περιφέρειες.

*Εισάγεται η δυνατότητα το δημοτικό συμβούλιο να ορίζει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους.

*Ενισχύεται ο ρόλος της ΜΟΔ και της ΕΕΤΑΑ, προκειμένου να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό για την εποπτεία και υλοποίηση μελετών, καθώς και την παροχή τεχνικών συμβουλών στους δήμους της χώρας για την υλοποίηση έργων.

*Η διαδικασία κατάρτισης του Προϋπολογισμού γίνεται συμμετοχική και αναβαθμίζεται.

*Συνιστώνται μικτές Διυπουργικές Επιτροπές Ανακαθορισμού Αρμοδιοτήτων και Διαδικασιών με έργο την καταγραφή των αρμοδιοτήτων και διαδικασιών της κεντρικής διοίκησης, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, ανά πεδίο δημόσιας πολιτικής κάθε Υπουργείου, την αξιολόγηση της άσκησης αυτών, τον εντοπισμό προβλημάτων και τη διατύπωση πρότασης για την αντιμετώπιση αυτών, σύμφωνα με τις αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας και της αποτελεσματικότητας. (α.203)

*Συνιστάται Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο τον διαρκή έλεγχο, την εποπτεία και την παροχή γνώμης για κάθε ζήτημα σχετικό με τη μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου καθορισμού των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Κεντρικής Διοίκησης και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

*Διαγράφονται τα χρέη για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν επιβαρυνθεί με Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, βελτιώνεται η διαδικασία. (α.207)

*Μεταφέρεται πλήρως στις περιφέρειες η αρμοδιότητα καθαρισμού και αστυνόμευσης των ρεμάτων, καθώς και των προς απαλλοτρίωση παραρεμάτιων περιοχών. (α.209)

*Οι διατάξεις για τους ΦΟΔΣΑ εντάσσονται επίσης στο επικείμενο σχέδιο νόμου. (α.210 έως α.232)

*Μεταφέρονται στο ΥΠΕΣ, από τις αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι αρμοδιότητες απονομής ιθαγένειας και πολιτογράφησης για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκησή τους. (α.233).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com