ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ”

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, η Δ/νση Αθλητισμού Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής και η ΔΗΚΕΛ εν αναμονή της νέας πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ για τη δράση “Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής 2018-2019” , για τους Παιδικούς Σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος

προετοιμασίας για όλους τους γονείς , ενημερώνει ότι τα σημαντικότερα έγγραφα που θα συμπεριληφθούν κατά την υποβολή της αίτησης τους είναι τα εξής:

Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το έτος 2017

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (έκδοση εντός τελευταίου 6μήνου)

Για τις άνεργες μητέρες κάρτα ανεργίας σε ισχύ(αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή κατάσταση ανανεώσεων της κάρτας ανεργίας, όπως εκτυπώνεται από την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ

Για τις εργαζόμενες μητέρες Βεβαίωση εργοδότη για το είδος και τον χρόνο απασχόλησης.

Προσοχή: Η Βεβαίωση θα φέρει ημερομηνία έκδοσης μετά από αυτή της πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέχετε στην επίσημη σελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr .

Για την ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com