Ο ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΝΕΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ανακοίνωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην εκλογική διαδικασία της 23ης Μαΐου 2018

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι για Πρύτανη καταμετρήθηκαν 394 ψηφοδέλτια μελών ΔΕΠ από τα οποία τα 27 ήταν άκυρα και λευκά και 353 ψηφοδέλτια μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικών υπαλλήλων

από τα οποία 14 ήταν άκυρα και λευκά. Για Αντιπρυτάνεις καταμετρήθηκαν 394 ψηφοδέλτια μελών ΔΕΠ από τα οποία τα 15 ήταν άκυρα και λευκά και 352 ψηφοδέλτια μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικών υπαλλήλων από τα οποία 11 ήταν άκυρα και λευκά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για ανάδειξη Πρύτανη ήταν τα ακόλουθα:

 ΜΕΛΗ ΔΕΠΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΙ ΨΗΦΟΙ
Ζήσης Μαμούρης231157266
Νικόλαος Δαναλάτος136182176

και για την ανάδειξη Αντιπρυτάνεων τα ακόλουθα:

 ΜΕΛΗ ΔΕΠΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΙ ΨΗΦΟΙ
Ιωάννα Λαλιώτου85101107
Χαράλαμπος Μπιλλίνης665378
Ιωάννης Θεοδωράκης586773
Στέφανος Παρασκευόπουλος535365
Ευτυχία Καψαλάκη572963
Δημήτριος Λεωνίδας401243
Βασίλειος Κανακούδης202626

Επομένως Πρύτανης εκλέγεται ο Ζήσης Μαμούρης και Αντιπρυτάνεις εκλέγονται η Ιωάννα Λαλιώτου, ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ο Ιωάννης Θεοδωράκης και ο Στέφανος Παρασκευόπουλος.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.