4.402 ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ Π.Ε.

Αναλυτικοί πίνακες ανά ειδικότητα από τον Β. Παληγιάννη

Με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας τα οργανικά κενά στην Π.Ε. μετά τις μεταθέσεις ανέρχονται σε 4.402.

Αναλυτικά ανά ειδικότητα :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ

Δάσκαλοι 2209

Νηπιαγωγοί 1071

Γαλλικής 14

Αγγλικής 365

Γερμανικής 12

Καλλιτεχνικών 3

Φυσικής Αγωγής 140

Θεατρικών Σπουδών 7

Μουσικής 539

Πληροφορικής 45

ΣΥΝΟΛΟ 4402

Η ύπαρξη των χιλιάδων οργανικών κενών πιστοποιεί την ανάγκη για μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ