ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΕ Η ΕΦΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΑΚΙΡΙ

Στο Τριμελές Εφετείο Λάρισας εκδικάστηκε στις 25 Μαΐου μετά από αναβολή η έφεση του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Τυρνάβου και της υπ’ αριθ. 105/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, η οποία έκαμε δεκτή την από 18-02-2013 (εκθ.κατ.39/18-2-2013) αγωγή του δήμου και αναγνώρισε σε πρώτο βαθμό

την κυριότητά του επί του αγροκτήματος γνωστό υπό το όνομα «ΤΣΑΚΙΡ» ή «ΤΣΑΚΙΡΙ» που βρίσκεται στην ομώνυμη θέση «ΤΣΑΚΙΡ» ή «ΤΣΑΚΙΡΙ», του Κτηματολογικού Γραφείου Τυρνάβου, συνολικής έκτασης εμβαδού είκοσι τρία εκατομμύρια εκατόν δεκαέξι χιλιάδες δεκατρία τετραγωνικά μέτρα 23.116.013τ.μ.), με ΚΑΕΚ 310189020501/0/0.

Το διακύβευμα της συγκεκριμένης δίκης για τον Δήμο Τυρνάβου είναι αναντίλεκτα ιδιαίτερα μεγάλο, καθότι αφορά το εμπράγματο δικαίωμα κυριότητας της τεράστιας προπεριγραφόμενης έκτασης η οποία περιήλθε στο Δήμο Αμπελώνα αρχικά και τώρα του Δήμου Τυρνάβου από την εποχή της Τουρκοκρατίας όταν την νέμονταν οι κάτοικοι του Αμπελώνα ως ολότητα και στη συνέχεια με έκτακτη χρησικτησία κατά τις διατάξεις του Βυζαντινορωμαικού Δικαίου, όπως έκρινε ήδη το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας με την απόφασή του με την οποία αναγνώρισε τη κυριότητα του Δήμου Τυρνάβου σε αυτή.

Επομένως αν γίνει δεκτή η έφεση του αντιδίκου Ελληνικού Δημοσίου και εξαφανισθεί η ως άνω πρωτόδικη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ο Δήμος Τυρνάβου θα απωλέσει ένα σημαντικό μέρος της ακίνητης περιουσίας του το οποίο συνοδεύεται με ιδιαίτερο ιστορικό, οικονομικό αλλά και πολιτιστικό φορτίο και σε κάθε περίπτωση θα αποτελέσει σοβαρότατο πλήγμα στα συμφέροντά του.

Περαιτέρω η ένδικη υπόθεση παρουσιάζει εξαιρετικά δυσχερή νομικά ζητήματα (γνώση της νομοθεσίας επί Τουρκοκρατίας, εφαρμογή η όχι του τεκμηρίου κυριότητας του Δημοσίου στην ένδικη υπόθεση, συμπλήρωση η όχι του χρόνου της έκτακτης χρησικτησίας ύπαρξη ή ανυπαρξία εννόμου συμφέροντος του Δημοσίου εξαιτίας της απόφασης 21/1929 του Διοικητικού Δικαστηρίου που αναγνώρισε την κυριότητα της τότε Κοινότητας Αμπελώνας, πράξεις νομής των κατοίκων Αμπελώνα επί τουρκοκρατίας και στη συνέχεια κ.λπ).

Την υπόθεση από την πλευρά του δήμου χειρίζεται ο δικηγόρος Δημήτρης Κατσαρός ο οποίος κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις στα ως άνω νομικά ζητήματα και χειρίστηκε επιτυχώς μέχρι τώρα την υπόθεση, για την εκπροσώπηση του Δήμου Τυρνάβου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας.

Η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου αναμένεται να γίνει γνωστή το φθινόπωρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δήμος Αμπελώνα δεν είχε δηλώσει αρχικά στο κτηματολόγιο την εν λόγω έκταση δίνοντας έτσι το δικαίωμα στο δημόσιο να εγείρει αξιώσεις επί της έκτασης, αν και όπως σημειώνουν έγκριτοι νομικοί το δημόσιο διεκδίκησε ακόμη και δηλωμένες εκτάσεις στο κτηματολόγιο.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.