ΚΟΙΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ Α.Ε. ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο Γ. ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ

Με τροπολογία-προσθήκη που κατέθεσαν, επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  για την «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» , τέσσερις βουλευτές ζητούν να υπάρξει πλήρης προστασία του επενδυτικού κοινού εισηγμένης εταιρείας κατά τον ορισμό των ορκωτών λογιστών.

Οι βουλευτές, Λάρισας Γιώργος Κατσιαντώνης, Β’ Αθηνών  Θεοχάρης Θεοχάρης (Χάρης), Β’ Αθηνών Γιώργος Αμυράς, και Β’ Αθηνών Ευστάθιος Παναγούλης εξηγούν στην αιτιολογική τους έκθεση τους λόγους της εν λόγω προσθήκης αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι:

«Σκοπός της προσθήκης είναι να αποφευχθούν φαινόμενα, όπως αυτά που παρατηρήθηκαν σε πρόσφατες υποθέσεις εισηγμένων εταιρειών, όπου ο ελεγχόμενος μπορεί να ψηφίσει για τον ορισμό του ελεγκτή του. Φαινόμενα που υφίστανται τώρα βάσει του τρόπου επιλογής ορκωτών ελεγκτών, όπως ορίζεται στους ν. 2190/1920 και 4336/2015, τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη, πλήττουν την επενδυτική εμπιστοσύνη και δημιουργούν σημαντικές απώλειες στο επενδυτικό κοινό».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com