ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ Ή ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ

Οι μαθητές της Γ’ τάξης του 3ου ΓΕΛ Λάρισας που απολύονται τη φετινή σχολική χρονιά ή αρίστευσαν φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν:

ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ

Επώνυμο μαθητήΌνομα μαθητήΌνομα πατέρα
ΑΓΓΕΛΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΕΥΔΟΚΙΑΣΑΒΒΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΝΔΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΛΑΝΗΣΡΑΦΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΑΛΛΗΙΩΑΝΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΜΑΡΙΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΚΟΥΘΑΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΟΒΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΕΙΡΗΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗΙΩΑΝΝΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΑΚΙΛΑΓΛΥΚΕΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΡΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥΑΝΤΙΓΟΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΙΩΡΗΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΔΩΡΑΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΛΕΑΣΕΥΘΥΜΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣΤΗΛΕΜΑΧΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΝΔΥΛΗΚΛΕΟΠΑΤΡΑΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΠΟΥΛΑΕΥΤΥΧΙΑΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΖΩΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΙΟΣΜΙΧΑΗΛΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΤΣΙΒΟΥΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΚΑΝΤΟΣΜΕΝΕΛΑΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΡΚΑΝΤΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΡΚΑΝΤΟΥΔΗΜΗΤΡΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΟΛΛΑΤΟΥΔΗΜΗΤΡΑΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΥΡΑΤΖΟΥΛΗΣΕΥΡΙΠΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΚΟΥΙΩΑΝΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΖΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΚΑΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΚΡΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΑΚΑΣΣΤΕΡΓΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΟΥΡΑΤΗΣΕΥΡΙΠΙΔΗΣΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΠΑΝΤΗΣΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΟΛΓΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΕΤΖΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΙΓΓΟΥΕΥΤΥΧΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΡΙΣΙΜΗΧΡΙΣΤΙΝΑΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΝΤΑΝΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΟΝΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΓΚΕΓΚΕ
ΠΑΝΤΑΖΗΜΑΡΙΑΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΣΩΤΗΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒΑΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΛΕΝΗΘΩΜΑΣ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΙΔΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣΒΙΚΤΩΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΙΣΣΑΣΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΙΤΣΙΛΚΑΡΑΦΑΗΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΩΧΟΥΑΝΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΙΖΑΚΗΣΦΟΙΒΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΙΑΜΑΝΤΗΣΟΦΙΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΙΟΝΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΑΘΑΡΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΥΘΩΜΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΕΥΑΝΘΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΣΟΥΛΗΑΝΝΑΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΙΑΡΑΖΩΗΜΙΧΑΗΛ
ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΡΩΝΗΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΤΣΑΒΟΥΕΛΕΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ

Επώνυμο μαθητήΌνομα μαθητήΌνομα πατέραΜέσος Όρος
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΕΥΔΟΚΙΑΣΑΒΒΑΣ19,8
ΓΕΩΡΓΙΟΥΜΑΡΙΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣ19,8
ΚΥΡΑΤΖΟΥΛΗΣΕΥΡΙΠΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ19,7
ΤΣΙΡΩΝΗΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ19,7
ΖΑΚΙΛΑΓΛΥΚΕΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ19,6
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ19,6
ΓΚΟΥΘΑΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ19,5
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ19,5
ΤΣΙΤΣΑΒΟΥΕΛΕΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ19,5
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΣΩΤΗΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ19,4
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΛΕΝΗΘΩΜΑΣ19,3
ΣΚΑΘΑΡΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ19,3
ΣΠΥΡΟΥΘΩΜΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ19,3
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΕΥΑΝΘΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ19,3
ΤΑΣΟΥΛΗΑΝΝΑΜΙΛΤΙΑΔΗΣ19,3
ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ19,3
ΚΥΡΚΟΥΙΩΑΝΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ19,2
ΜΑΝΑΚΑΣΣΤΕΡΓΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ19,2
ΜΠΙΓΓΟΥΕΥΤΥΧΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ19,2
ΑΓΓΕΛΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΘΕΟΔΩΡΟΣ19,1
ΜΑΚΡΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ19,1
ΤΣΙΑΡΑΖΩΗΜΙΧΑΗΛ19,1
ΖΑΡΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ19
ΚΑΡΑΤΖΙΟΣΜΙΧΑΗΛΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ19
ΛΟΖΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΙΩΑΝΝΗΣ19
ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΟΛΓΑΓΕΩΡΓΙΟΣ19
ΣΙΑΜΑΝΤΗΣΟΦΙΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣ19
ΚΑΛΕΑΣΕΥΘΥΜΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ18,9
ΠΩΧΟΥΑΝΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ18,9
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗΙΩΑΝΝΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ18,8
ΜΑΝΩΛΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑΘΕΟΔΩΡΟΣ18,8
ΜΠΑΝΤΗΣΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ18,8
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΕΙΡΗΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ18,6
ΖΙΩΡΗΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣ18,6
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣΤΗΛΕΜΑΧΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ18,6
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒΑΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ18,6
ΠΙΤΣΙΛΚΑΡΑΦΑΗΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩΔΗΜΗΤΡΙΟΣ18,6
ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ18,5
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥΑΝΤΙΓΟΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣ18,5
ΜΟΥΡΑΤΗΣΕΥΡΙΠΙΔΗΣΣΤΑΥΡΟΣ18,5
ΓΕΩΡΓΙΟΥΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ18,4
ΚΑΡΑΤΣΙΒΟΥΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ18,4
ΜΠΡΙΣΙΜΗΧΡΙΣΤΙΝΑΑΧΙΛΛΕΑΣ18,4
ΚΑΡΚΑΝΤΟΥΔΗΜΗΤΡΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ18,3
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ18,3
ΠΙΣΣΑΣΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ18,3
ΒΛΑΝΔΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΣΤΑΜΟΥΛΗΣ18,1

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com