1.670 ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Τουλάχιστον 1.670 θα είναι θέσεις κοινωφελούς απασχόλησης στους δήμους της Π.Ε. Λάρισας και στις υπηρεσίες της Περιφέρειας στο νομό, που αναμένεται να ανακοινωθούν από τον ΟΑΕΔ στο τέλος του μήνα.

Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων θα προσληφθούν για οκτώ μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματ, ενώ διατηρηθεί και ίσως επεκταθεί το σκέλος της κατάρτισης και πιστοποίησης των ανέργων. Η προκήρυξη θα εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ και οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων

Οι ωφελούμενοι άεργοι που θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν μία από τις 29.986 θέσεις εργασίας, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

— Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

— Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

— Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Υπενθυμίζουμε ότι ποσοστό 15% των θέσεων θα καλυφθεί από ΑμεΑ, βάσει της νέας νομοθεσίας.

Οι άνεργοι – ωφελούμενοι του προγράμματος θα εργαστούν σε διάφορες υπηρεσίες των ΟΤΑ για διάστημα οκτώ μηνών με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού σε Δήμους – Θύλακες Υψηλής Ανεργίας.

Μετά την έκδοση της σχετικής προκήρυξης θα ακολουθήσει άμεσα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Τα κριτήρια μοριοδότησης

Στα κριτήρια μοριοδότησης Οι ωφελούμενοι απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και πρέπει να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
  • Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω.
  • Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
  • Ηλικία.
  • Αριθμός ανήλικων τέκνων.
  • Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  • Εντοπιότητα.
  • Δικαιούχοι ΚΕΑ

Σύμφωνα με στοιχεία του aftodioikisi.gr οι θέσεις ανά ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης στους ΟΤΑ του νομού είναι οι εξής:

ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ 6

ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕ 27

ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ ΔΕ 9

ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ ΥΕ 3

ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 9

ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕ 4

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ 9

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΤΕ 23

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 5

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 18

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 4

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 7

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΕ 9

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 130

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΥΕ 4

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΔΕ 3

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΕ 4

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ ΥΕ 3

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΕ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΕ 13

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΥΕ 16

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΥΕ 4

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΥΕ 3

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΩΝ ΥΕ 4

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΥΕ 3

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ ΥΕ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ ΥΕ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΕ 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΥΕ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΕ 26

ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ 3

ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ 111

ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ / ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΕ 121

ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΠΕ 4

ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕ 9

ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 20

ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΔΕ 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ 7

ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΥΨΑΔΟΡΩΝ / ΚΑΛΟΥΠΑΤΖIΔΩΝ / ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ / ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ / ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΕ 18

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ 3

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 5

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΤΕ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΕ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΕ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕ 4

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΕ 96

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 57

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΕ 33

ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΔΕ 3

ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΕ 24

ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ 4

ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ ΥΕ 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΕ 67

ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ 3

ΛΑΡΙΣΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ 8

ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ 6

ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 8

ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕ 7

ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕ 8

ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕ 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ / ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ 49

ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ ΔΕ 4

ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΟΙ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ ΠΕ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ 6

ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΚΑΚΙ ΔΕ 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ 6

ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΗΠΟΥΡΩΝ ΔΕ 64

ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ 5

ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ 3

ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕ 13

ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 13

ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕ 23

ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 13

ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΤΕ 3

ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΕ 9

ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕ 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΠΕ 3

ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΠΕ 3

ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕ 8

ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ 3

ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ 6

ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 12

ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 9

ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕ 16

ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 3

ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΕ 4

ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ 7

ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ 4

ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΕ 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ 6

ΛΑΡΙΣΑΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΔΕ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 9

ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 7

ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 29

ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕ 12

ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 6

ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕ 26

ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ 23

ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 43

ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ 5

ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 16

ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 4

ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ 8

ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕ 10

ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ ΔΕ 12

ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΕ 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΔΕ 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕ 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΔΕ 12

ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΔΕ 5

ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΕ 7

ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕ 4

ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΕ 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 10

ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ 5

ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 25

ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕ 5

ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΤΕ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ 5

ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΔΕ 3

ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) ΔΕ 3

ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΕ 10

ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ – BOBCAT ΔΕ 4

ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER ΔΕ 11

ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB ΔΕ 14

ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΣΑΠΑ ΔΕ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΔΕ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ ΔΕ 1

ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΔΕ 4

ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΕ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΔΕ 2

ΛΑΡΙΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 6.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com