ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2,5 – 4 ΕΤΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Τις γυναίκες που είναι μητέρες νηπίων ηλικίας 2,5 ετών (συμπληρωμένων από 1/30-9-2018  ) εως τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο  και τους άντρες ειδικής κατηγορίας (όσοι έχουν με δικαστική απόφαση επιμέλεια παιδιών ή βρίσκονται σε χηρεία) και  επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς Α΄Παιδικός σταθμός Τυρνάβου, Β΄Παιδικός σταθμός Τυρνάβου, Παιδικός σταθμός Ελευθερία Τυρνάβου, παιδικός σταθμός Αργυροπουλίου, παιδικός σταθμός Αγίας Σοφίας, και παιδικός σταθμός Αμπελώνα για το σχολ.ετος 2018-2019 ,προσκαλεί ο Δήμος Τυρνάβου ως επιλέξιμος  φορέας , στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» σύμφωνα με την πρόσκληση αρ.5180 /14-6-2018 της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα διατίθενται ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr. paidikoi.eetaa.gr)   από  την Τετάρτη 14/6/2018.

Η αιτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά βάσει ΑΦΜ και του προσωπικού κωδικού πρόσβασης της/του  ωφελούμενης-ου , από την Τετάρτη 14/6/2018  εως 3/7/2018, που είναι καταληκτική ημερομηνία στην διεύθυνση(www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) .

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση  της ηλεκτρονικής αίτησης μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 14/6/2018  εως 3/7/2018ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier),σε φάκελο  στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφεται η ενδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ,στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Γραφείο Θεσσαλίας  Αλ.Παπαναστασίου 33-5ος οροφος -41222ΛΑΡΙΣΑ.

Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούμενες/ους θα γίνεται μέσω «αξίας τοποθέτησης»(voucher) από την Ε.Ε.Τ.Α.Α .Α.Ε.

Προϋποθέσεις-δικαιολογητικά:

Οι ωφελούμενες/οι ,που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν  τις βασικές  προϋποθέσεις βάσει οικογενειακού εισοδήματος –εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό ετος 2017,της οικογενειακής κατάστασης και του εργασιακού προφίλ τους όπως προσδιορίζονται στην πρόσκληση.

Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ καθώς  και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ(α΄και β΄βαθμού)και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.

Για διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των μητέρων-πατέρων που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στις δομές-παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας  που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ σχολ.ετους 2018-2019 και δεν έχουν πρόσβαση σε Η/Υ  μπορούν να εξυπηρετηθούν από την αρμόδια υπηρεσία Κοινωνικής πολιτικής στο ισόγειο του Δημαρχείου .

Πληροφορίες για το πρόγραμμα δίδονται από το γραφείο Δ/νσης στο    τηλ.2492350181-182-183-184,αρμόδια κ.Κοκότη Θεολογία προϊσταμένη υπηρεσίας καθώς και από όλους τους σταθμούς που παρέχουν έντυπο υλικό, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.