ΣΩΠΑ ΜΗ ΜΙΛΑΣ…*

ΓΡΑΦΕΙ ο Δημήτρης Γεωργούσης, Διευθυντής του ΓΕΛ Συκουρίου, για τη διαδικασία επιλογής διευθυντών και τις εκπρόθεσμες δηλώσεις

Η συνεχιζόμενη και εντεινόμενη δημοσιολογία, σχετικά με το ζήτημα των δηλώσεων υποψήφιων διευθυντών, διανθισμένη με έντονες δόσεις παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης, επιβάλλει την δημόσια αναφορά γεγονότων, καταστάσεων και δεδομένων  προς την εκπαιδευτική κοινότητα και γενικότερα στην κοινωνία

του τόπου μας.

Δίνεται η δυνατότητα να απαντηθούν ταυτόχρονα αιτιάσεις, ερωτήματα, ανοίκειες εκφράσεις σε βάρος μου, χωρίς τη παρουσία μου στο ΠΥΣΔΕ Λάρισας και υπονοούμενα σε δημοσιευμένα κείμενα συνδικαλιστών (υποτίθεται ταγμένων στην υπεράσπιση της διαφάνειας και της ισονομίας, αποστασιοποιούμενοι από τις αρχές της παράταξής τους και υποτασσόμενοι σε σκοπιμότητες). Αιτία για όλα τα παραπάνω είναι η στάση που τήρησα (μετά την αποκάλυψη, με έγγραφο ντοκουμέντο που προσκομίστηκε στο συμβούλιο και στο οποίο αποτυπώνεται η ακριβής ώρα οριστικοποίησης των ηλεκτρονικών δηλώσεων των υποψήφιων διευθυντών) στο ΠΥΣΔΕ της 15-11-2017. Στο έγγραφο αυτό αποτυπώνονται ονόματα διευθυντών και η εκπρόθεσμη, πέραν της 12ης μμ, χρονική στιγμή οριστικοποίησης της δήλωσής τους.

Ως υποψήφιος Διευθυντής όπως είναι προφανές δεν συμμετείχα σε καμιά συνεδρίαση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ και κατά τη γνώμη μου, η χειρόγραφη διαδικασία κατάθεσης των δηλώσεων σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο θα διασφάλιζε επαρκέστερα το αδιάβλητο της σχετικής διαδικασίας.

Ζήτησα, όπως και τα περισσότερα μέλη, για λόγους εξυπηρέτησης της διαφάνειας, της ισονομίας και εν τέλει της χρηστής διοίκησης, την μη απόκρυψη των γεγονότων αυτών και την άμεση διενέργεια σχετικής προκαταρκτικής εξέτασης. Έφυγα από την συνεδρίαση  με την εντύπωση της άμεσης δρομολόγησής της

Ζήτησα επίσης από τον Διευθυντή της ΔΔΕ Λάρισας την άμεση ενημέρωση των προϊσταμένων  αρχών και κυρίως του υπουργού, ο οποίος όφειλε να απαντήσει εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα στην ερώτηση του κ. Χαρακόπουλου, που πρόσφατα είχε κατατεθεί στη Βουλή και μου παρασχέθηκαν οι διαβεβαιώσεις ότι αυτό θα γίνει άμεσα. (Αυτό έγινε στις 23-11-2017, 2 ημέρες μετά την κατάθεση της δήλωσης μου στο ΠΥΣΔΕ Λάρισας, κάθε άλλο παρά άμεσα, αλλά όταν πλέον ήταν αναπόφευκτο)

Με επίκληση κυρίως την αποφυγή αναστάτωσης στα σχολεία και τις συνέπειες που ανέμεναν τους εμπλεκόμενους υπηρεσιακούς παράγοντες και μετά όπως μου δηλώθηκε από ενδουπηρεσιακη έρευνα, η εντολή προκαταρκτικής εξέτασης, δεν δόθηκε.

Όσο αφορά το πρώτο επιχείρημα, θεωρώ ότι ψυχή των σχολείων, χωρίς να υποτιμώ το ρόλο των διευθυντών, είναι οι εκπαιδευτικοί του, όσο αφορά το δεύτερο, θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι ευθύνες του εμπλεκόμενου υπαλλήλου μετατοπίζονται και σε κάθε περίπτωση μετριάζονται έως ελαχιστοποίησης, με δεδομένο ότι την επομένη κιόλας ανέφερε το ζήτημα σε μέλος του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ, τον αιρετό της ΔΑΚΕ, σε χρόνο που όλα θα μπορούσαν να διορθωθούν. (μέσα στις καλοκαιρινές διακοπές)

Όσο αφορά την ενδουπηρεσιακη έρευνα μόνο ανόητοι θα την θεωρούσαν  ολοκληρωμένη, όταν δεν υπήρχαν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, που εκ των πραγμάτων είχαν τεθεί και συνεχίζουν να τίθενται, για μερικά από τα οποία γίνονταν αναφορά –φευ!-στην αδυναμία των υπολογιστικών συστημάτων, όπως π.χ.:

Υπήρχαν διαφοροποιήσεις στις δηλώσεις προτιμήσεων, των εκπρόθεσμα οριστικοποιημένων, προ και μετά την λήξη της προθεσμίας (12μμ), αφού πιθανή καταφατική απάντηση θέτει νέο ερώτημα, με ποια από τις δυο έγινε η τοποθέτηση σε θέση διευθυντή;

Εντοπίστηκαν όλα τα ηλεκτρονικά ίχνη, όπως οι IP των συνδέσεων που χρησιμοποιήθηκαν, το αντίστοιχο ιστορικό τους και κυρίως ο χρόνος εντολών εξαγωγής αποτελεσμάτων;

Εξηγήθηκε γιατί το πρόγραμμα παρουσίασε προβλήματα μόνο στη Λάρισα παρότι χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες διευθύνσεις;

Στάλθηκε τελικά ηλεκτρονικό μήνυμα στην ΔΔΕ Λάρισας την επόμενη των δηλώσεων, όπως ισχυρίστηκε στο ΠΥΣΔΕ της 15-11-2017, ο αιρετός της ΔΑΚΕ και άρα εκτός από τον ίδιο, γνώση είχε  και ο διευθυντής της ΔΔΕ όπως υπονοούσε;

Διευκρινίστηκε με τίνος εντολή και κυρίως με ποια σκοπιμότητα, επικοινωνούσαν κάποιοι την επόμενη μέρα, με υποψήφιους διευθυντές, που  δεν είχαν υποβάλλει δήλωση προτίμησης σχολείων και καλούνταν στην ΔΔΕ Λάρισας εκπρόθεσμα να το κάνουν; (αναφορά στη συνέλευση της ΕΛΜΕ)

Να διευκρινίσω ότι δεν θεωρώ τίποτα και κανένα ύποπτο, θεωρώ όμως αναγκαίες και απαραίτητες, όλες τις απαντήσεις, τουλάχιστον στα ερωτήματα αυτά.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, λόγοι αρχών και μόνο, είναι αυτοί που με ώθησαν στις δυο επόμενες ενέργειες μου. Λόγοι που εξυπηρετούν  πρώτο τη διαφάνεια και την ισονομία στη διοίκηση και δεύτερο σε κάθε περίπτωση αποφυγής υποθήκευσης της προσωπικής μου αξιοπρέπειας (τις οποίες  θέλω να πιστεύω ότι τήρησα με επάρκεια τα 2 χρόνια παρουσίας μου στο ΠΥΣΔΕ Λάρισας).

Κατέθεσα την 21η Νοεμβρίου με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, δήλωση, που αφού διαβάστηκε, καταχωρήθηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης του ΠΥΣΔΕ, χωρίς να σχολιαστεί και να αμφισβητηθεί το περιεχόμενό της από κανέναν παριστάμενο. Η δήλωση αυτή δημοσιεύτηκε αργότερα (όχι με πρωτοβουλία μου, χωρίς αυτό βέβαια να δηλώνει πρόθεση απόκρυψης της), στις 6-12-2017, στον τοπικό ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και στις 15-12-2017 ακολούθησε η ανάκληση των τοποθετήσεων των 6 διευθυντών.

Η δημοσίευση αυτή ώθησε αφενός σε μηνυτήριες αναφορές για την «διαρροή» της, όσων επιθυμούσαν την αποσιώπηση των γεγονότων και το «καταχώνιασμα» της σε ένα πρακτικό, αντί να την προωθήσουν, στις προϊστάμενες αρχές, και αφετέρου σε ανάξιους σχολιασμού αντιπερισπασμούς, στηριζόμενους σε «ανώνυμες καταγγελίες» σχετικούς με το Λύκειο  Συκουρίου που υπηρετώ. Με αφορμή δε, τη δημοσίευση της δήλωσης μου, δημοσιογράφος, έθετε μια σειρά ερωτημάτων προς τον αιρετό της ΔΑΚΕ που παραμένουν μέχρι σήμερα αναπάντητα.

«Κατηγορούμαι» ότι η δική μου αυτή δήλωση ώθησε τους αιρετούς των Παρεμβάσεων, κατόπιν στις 30-11-2017 να δημοσιοποιήσουν το θέμα  και να ακολουθήσουν την 1-12-2017, οι σχετικές δηλώσεις του διευθυντή ΔΔΕ Λάρισας και του αιρετού της ΔΑΚΕ. Η δική μου εκτίμηση ήταν ότι δεν υπήρχε κανένας ουσιαστικός λόγος απόκρυψης των γεγονότων από τη πλειοψηφία του ΠΥΣΔΕ, αδιανόητη για μένα, τουναντίον κάτι τέτοιο θα ήταν μάταιο, εύκολα συναγόμενο αυτό, από την προσεκτική ανάγνωση της ερώτησης του κ. Χαρακόπουλου, που έπειθε ότι ήταν πλήρως ενημερωμένος για τα γεγονότα, αγνοώντας(;)  πιθανώς τους «πρωταγωνιστές» τους.

Η δεύτερη ενέργειά μου ήταν να υποβάλλω για πρώτη φορά την 28-11-2017 την παραίτηση μου από το ΠΥΣΔΕ Λάρισας και τη θέση του αντιπροέδρου του, να την επανυποβάλλω  στα μέσα Δεκέμβρη και Γενάρη και να γίνει τελικά δεκτή από την ΠΔΕ Θεσσαλίας στις 31-1-2018. Ο κύριος λόγος συσχετίζεται με  την τελευταία παράγραφο της επιστολής μου αυτής.

Τέλος αξίζει να θυμηθούμε ότι το θέμα ξεκίνησε με κατάθεση ερώτησης από τον κ. Χαρακόπουλο, που ανάμεσα στα άλλα αμφισβητούσε το αδιάβλητο των διαδικασιών γράφοντας επί λέξει: «…καθώς κάποιοι αρεστοί θα μπορούσαν να είχαν εσωτερική πληροφόρηση για τις δηλώσεις προτίμησης άλλων υποψηφίων και συνεπώς να τροποποιήσουν αναλόγως τις δικές τους δηλώσεις».

Είναι προφανές ότι είναι δικαίωμα και υποχρέωση του βουλευτή ο έλεγχος. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, γνώση για το θέμα είχε αποδεδειγμένα και έγκαιρα,  ο αιρετός της ΔΑΚΕ-παραταξης της ΝΔ- (το παραδέχτηκε εξάλλου υπονοώντας το σε γραπτά κείμενα του ο ίδιος, αλλά και δημόσια στη γενική συνέλευση της ΕΛΜΕ Λάρισας) και είναι ερευνητέο και ποιοι άλλοι. Η ερώτηση του βουλευτή, υπονοούσε ότι γνώση είχε η διοίκηση της ΔΔΕ Λάρισας, που κατά βάση ήταν ελεγχόμενη. Αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει, αν, όπως ανέφερε ο αιρετός της ΔΑΚΕ, είχε αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα στην ΔΔΕ Λάρισας, που περιέγραφε το πρόβλημα και είχε φτάσει σε γνώση του Διευθυντή της, αμέσως μετά τις δηλώσεις των υποψηφίων διευθυντών. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα του ταίριαζε του βουλευτή και η παροιμία «πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος». Προφανώς όμως η έκθεση όλων των δεδομένων, επιβάλλει πριν την απάντηση του υπουργού στην ερώτησή του, την επανατοποθέτησή του.

Τελειώνοντας, θέλω να πιστεύω ότι το ίδιο σύστημα, που χρησιμοποιούνταν όλα αυτά τα χρόνια, πέραν της δεκαετίας, δεν παρουσίαζε τα ίδια προβλήματα και στη διαδικασία τοποθετήσεων εκπαιδευτικών, με πιθανά εκπρόθεσμα τροποποιημένες δηλώσεις κάποιων, στην ίδια λογική και με την ίδια πρακτική που ο κ. Χαρακόπουλος αναφέρει στο παραπάνω απόσπασμα του.

Υ.Γ. παρακάτω σας παραθέτω και τη δήλωση που είχα καταθέσει στο ΠΥΣΔΕ Λάρισας την 21-11-17

Παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες μια «αντιπαράθεση» ανάμεσα στον βουλευτή κ.Χαρακόπουλο και τον Διευθυντή της ΔΔΕ Λάρισας κ.Καψάλη με ένα από τα επίδικα σημεία της αντιπαράθεσης αυτής, την διαδικασία που ακολουθήθηκε από το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Λάρισας, σχετικά με τις δηλώσεις σχολείων που θα υπέβαλλαν μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι διευθυντές.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Λάρισας  θίχτηκε από τη μεριά του Διευθυντή κ. Καψάλη το ζήτημα αυτό και επιβεβαιώθηκε ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε, μετά τη διαβεβαίωση περί του αδιάβλήτου της, από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, υιοθετήθηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Λάρισας, αρμόδιο για τις σχετικές κρίσεις. (Ως υποψήφιος Διευθυντής όπως είναι προφανές δεν συμμετείχα σε καμιά συνεδρίαση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ)

Μετά από σχετική πρόταση του κ. Καψάλη ζητήθηκε να εμφανιστεί ο αρμόδιος υπάλληλος, πράγμα που έγινε και στην πορεία της συζήτησης γίναμε μάρτυρες συμβάντων, για τα οποία δεν είχε γνώση ο Διευθυντής κ. Καψάλης. Υπήρξαν υποψήφιοι διευθυντές που οριστικοποίησαν τη δήλωσή τους μετά τη λήξη της προθεσμίας, εξαιτίας, όπως αρχικά υποστηρίχτηκε ενός «παράθυρου μιας ώρας» στον αλγόριθμο του προγράμματος σχετιζόμενο με την θερινή και την χειμερινή ώρα. Για το ζήτημα αυτό όπως υποστήριξε ο αρμόδιος υπάλληλος είχε ενημερώσει τον αιρετό της ΔΑΚΕ κ. Κοντσιώτη, ο οποίος του έθεσε το ζήτημα την επόμενη ημέρα, εξαιτίας της ύπαρξης(;) κάποιου ηλεκτρονικού μηνύματος που έφτασε στην ΔΔΕ Λάρισας και για το οποίο αυτός, δηλαδή ο κ. Κοντσιώτης, είχε γνώση. Σε ερώτηση αν αντίστοιχα είχε ενημερωθεί για το ζήτημα και ο Διευθυντής κ. Καψάλης, η απάντηση του αρμοδίου υπαλλήλου ήταν αρνητική. Άξιο απορίας βέβαια είναι και γιατί ο αιρετός της ΔΑΚΕ συνομίλησε για το ζήτημα με τον υπάλληλο και δεν ενημέρωσε, ως κατά τη γνώμη μου όφειλε, τον Διευθυντή, αλλά και το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ στο οποίο συμμετείχε.

Ζητήθηκε στη συνέχεια από τον υπάλληλο να προσκομιστεί η λίστα των υποψήφιων Διευθυντών που οριστικοποίησαν τη δήλωσή τους μετά τη λήξη της προθεσμίας. Προσκομίστηκε η λίστα αυτή και διαπιστώθηκε ότι υπήρξε υποψήφιος που κατέλαβε θέση Διευθυντή σχολείου και που οριστικοποίησε τη δήλωσή του 41 λεπτά μετά και τη λήξη του «παραθύρου θερινής-χειμερινής ώρας».

Το παρόν ΠΥΣΔΕ στο οποίο μετέχω, (και στο μέτρο των δυνάμεών μου) έχει αποδείξει και θα συνεχίσει να το κάνει, την εμμονή του σε ζητήματα διαφάνειας και αξιοπιστίας. Προκειμένου όμως να συμβάλλουμε σε διαυγέστερες διαδικασίες οφείλουμε να στηλιτεύσουμε και τις διαδικασίες του προηγούμενου νόμου, ευθύνης της κυβέρνησης που στήριζε ο κ. Χαρακόπουλος που στους υποψήφιους διευθυντές, επέβαλλε πρώτα να υποβάλλουν τις δηλώσεις των σχολείων και ΜΕΤΑ να ακολουθεί η Συνέντευξη.

(*)Αζίζ Νεσίν

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com