ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 800.000 € ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Αντιπλημμυρικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 800.000 € αναμένεται να δημοπρατήσει ο δήμος Τυρνάβου που εξέδωσε σχετική διακήρυξη που προβλέπει ότι ο δήμος θα δέχεται προσφορές μέχρι και τις 19 Ιουλίου.

Πρόκειται για έργα αναβάθμισης για την αντιπλημμυρική προστασία καθώς και γα την βελτίωση τις απορροής των ομβρίων υδάτων που θα κατασκευαστούν στις Τοπικές Κοινότητες Δαμασίου, Αργυροπουλίου, Αμπελώνα και Ροδιάς.

Αναλυτικά προβλέπονται τα παρακάτω έργα όπως αναφέρονται στη μελέτη του έργου:

ΔΑΜΑΣΙ

Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των κατοίκων για την αλλαγή τις διατομή τις τάφρου προτείνεται, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου ΤΟΕΒ:

 Η αντικατάσταση τις ανοικτής τραπεζοειδούς τάφρου με κλειστό οχετό για το τμήμα μήκους 230m, εσωτερικών διαστάσεων 2,0×2,0m. Για την απορροή των ομβρίων υδάτων ο οχετός θα φέρει στην πλάκα οροφής ανοίγματα – σχάρες κατάλληλων διαστάσεων. Με τον τρόπο αυτό αφενός δεν θα ευνοείται η ανάπτυξη κουνουπιών και αφετέρου θα εξαλειφτεί ο κίνδυνος ατυχήματος λόγο πτώσης στην τάφρο. Για την άρδευση των παρακείμενων εκτάσεων θα προβλεφθούν ανοίγματα με καπάκι ώστε να είναι δυνατή η άντληση υδάτων.

 Η επένδυση τμήματος περί τα 40m κατάντη του υφιστάμενου κλειστού οχετού με ανοικτή ορθογωνική διατομή εσωτερικών διαστάσεων 2,0×2,0m για την περαιτέρω βελτίωση τις υφιστάμενης κατάστασης.

Για την αντιπλημμυρική προστασία και την απορροή των ομβρίων υδάτων τις Τ.Κ. Δαμασίου προτείνονται έργα συντήρησης των υφιστάμενων περιφερειακών αντιπλημμυρικών τάφρων. Για την τάφρο συνολικού μήκους 500m, η οποία έχει κατασκευαστεί στα βορειοδυτικά του οικισμού Δαμασίου (Τάφρος 1), προτείνεται ο καθαρισμός τις από φερτά υλικά ή απορρίμματα σε όλο το μήκος τις για την αποκατάσταση τις διατομής τις.

Για την περιφερειακή τάφρο η οποία χωροθετείται στα νοτιοανατολικά του οικισμού Δαμασίου (Τάφρος 2) προτείνεται τις ο καθαρισμός τις για το συνολικό μήκος τις (500m) και η σημειακή αποκατάσταση τις διατομής με συρματοκιβώτια για συνολικό μήκος ίσο με 50m, τις θέσεις όπου θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία.

Λόγω προβλημάτων συγκέντρωσης ομβρίων υδάτων στη θέση μπροστά στο γήπεδο του Δαμασίου προτείνεται η κατασκευή νέου αγωγού ομβρίων υδάτων που θα οδηγεί τα ύδατα στην παρακείμενη τάφρο

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ

Στον οικισμό Αργυροπουλείου έχουν παρατηρηθεί πλημμυρικά φαινόμενα σε οδό η οποία χωροθετειται στο νότιο-δυτικό άκρο του οικισμού. Στην εν λόγω όδο είναι κατασκευασμένο δίκτυο ομβρίων η επάρκεια του οποίου έχει επιβεβαιωθεί από υφιστάμενη υδραυλική μελέτη. Τις, ανυπαρξία δικτύου καθώς και φρεατίων υδροσυλλογής στης παρακείμενες οδούς έχει ως αποτέλεσμα σε έντονες βροχοπτώσεις τα όμβρια ύδατα να παροχετεύονται επιφανειακά μέσω του καταστρώματος τις οδού προκαλώντας ζημιές τις παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνεται η κατασκευή τμήματος δικτύου ομβρίων στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικισμού Στο βορειοανατολικό τμήμα του Αργυροπουλείου χωροθετείται αντιπλημμυρική τάφρος στο όριο του οικισμού. Για την αποκατάσταση τις διατομής της προτείνεται καθαρισμός των φερτών υλικών που εμποδίζουν την ροή σε όλο το μήκος τις τάφρου καθώς και η αποκατάσταση του αναχώματος, με συρματοκιβώτια, σε συνολικό μήκος περί τα 50m σύμφωνα με τις υποδείξεις τις Τεχνικής Υπηρεσίας.

Όμοια, προβλέπεται ο καθαρισμός:

 Αντιπλημμυρικής τάφρου, μήκους περί τα 460m, η οποία χωροθετείται παράπλευρα τις επαρχιακής οδού Αργυροπουλίου – Ροδίας.

 Αντιπλημμυρικής τάφρου, μήκους περί τα 1.670m, η οποία χωροθετείται παράπλευρα τις επαρχιακής οδού Αργυροπουλίου – Τυρνάβου Εντός του οικισμού Αργυροπουλείου προβλέπονται εργασίες οδοστρωσίας για την αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενων οδών. Οι εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση περί των 810m ασφαλτοστρωμένων οδών καθώς και περί τα 220m τσιμεντόδρομων. Τα τμήματα τις αποκατάσταση θα υποδειχτούν από την Τεχνική Υπηρεσία

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Στη Δ.Κ. Αμπελώνα προτείνεται η κατασκευή νέων αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής για την αντιπλημμυρική προστασία τμημάτων του οικισμού. Ειδικότερα προβλέπεται η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου ομβρίων στα βόρεια του οικσμού καθώς και η κατασκευή νέου αγωγού ομβρίων υδάτων στα νότια του οικισμού

ΡΟΔΙΑ

Στην Τοπική Κοινότητα Ροδιάς και συγκεκριμένα στην οδό που διέρχεται μπροστά από την εκκλησία του οικισμού, παρατηρούνται τοπικά προβλήματα συγκέντρωσης ομβρίων υδάτων καθώς, λόγο τις υψομετρίας τις οδού δεν υπάρχει η δυνατότητα απορροής των ομβρίων υδάτων στα παρακείμενα υφιστάμενα φρεάτια υδροσυλλογής. Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω προβλήματος προτείνεται η κατασκευή νέου αγωγού ομβρίων υδάτων που θα οδηγεί τα ύδατα σε παρακείμενη τάφρο. Θα τοποθετηθούν συνολικά 3 φρεάτια υδροσυλλογής καθώς και δύο φρεάτια επίσκεψης – ελέγχου επί του νέου αγωγού.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ

Νοτιοδυτικά του οικισμού Τυρνάβου και σε απόσταση περί των τεσσάρων χιλιομέτρων από αυτόν, υφίσταται ιρλανδική διάβαση στην κοίτη του ποταμού Τιταρήσιου με εμφανή σημάδια φθοράς από τη ροή των υδάτων του ποταμού, τις εμφαίνεται στην κάτωθι φωτογραφία. Για την αποκατάσταση του τμήματος τις διάβασης το οποίο παρουσιάζει φθορές (μήκους 65m) προτείνεται η κατασκευή μανδύα προστασίας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

Επί τις επαρχιακής οδού Δαμασίου – Κουτσόχερου προτείνεται η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης μήκους 10m και ύψους 2m σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο τις μελέτης και τις υποδείξεις τις Τεχνικής Υπηρεσίας.

Για να δείτε τη διακήρυξη του έργου πατήστε ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com