ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Από το ∆ήµο Λαρισαίων ανακοινώθηκαν τα ονόµατα των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στο πρόγραµµα «Κατασκήνωση στην Πόλη» ηλικίας 6-12 ετών για τρεις περιόδους κατά τους θερινούς µήνες Ιούνιο-Ιούλιο –Αύγουστο.
Η «Κατασκήνωση στην Πόλη» είναι καινοτόµο πρόγραµµα που λειτουργεί στο πλαίσιο της Πόλης που Μαθαίνει και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά µας να γνωρίσουν την ιστορία της, να ψυχαγωγηθούν, να γνωρίσουν νέους φίλους, να περάσουν δηµιουργικά το χρόνο τους.
Μέσα σε ένα ευχάριστο και δηµιουργικό περιβάλλον, τα παιδιά περνούν ευχάριστα τη µέρα τους, µε εσωτερικές και εξωτερικές δράσεις.
Είναι η τέταρτη χρονιά υλοποίησης του προγράµµατος και εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική και φιλοσοφία της ∆ηµοτικής Αρχής για τη στήριξη των οικογενειών της πόλης. Για το συγκεκριµένο πρόγραµµα, φέτος υποβλήθηκαν περίπου 1.800 αιτήσεις και υποστηρίζεται από το σύνολο των δοµών του ∆ήµου καθώς και πάνω από 20 φορείς
της πόλης.
Οι συµπολίτες µας αγκάλιασαν µε εµπιστοσύνη το συγκεκριµένο πρόγραµµα και έγινε προσπάθεια και φέτος να ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλες τις οικογένειες να συµµετέχουν τα παιδιά τους για µία τουλάχιστον περίοδο. Οι τοποθετήσεις των παιδιών έγιναν µε διαφάνεια και σεβασµό στους συµπολίτες µας και µε βάση τα οικονοµικά-κοινωνικά κριτήρια.
Η πρώτη περίοδος ξεκινά τη ∆ευτέρα 25 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου µε 950 παιδιά , συνεχίζει η δεύτερη περίοδος από τις 16 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου µε 805 παιδιά και ακολουθεί η τρίτη περίοδος από 16 Αυγούστου έως 5 Σεπτεµβρίου µε 270 παιδιά.
Τα παιδιά θα παραµένουν στις δοµές από ώρα 07:30 π.µ. – 15:00 µ.µ.

Για τα αποτελέσματα της 1ης περιόδου (25/6/2018 έως 13/7/2018) πατήστε εδώ.

Για τα αποτελέσματα της 2ης περιόδου (16/7/2018 έως 3/8/2018) πατήστε εδώ.

Για τα αποτελέσματα της 3ης περιόδου (16/8/2018 έως 5/9/2018) πατήστε εδώ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com