ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ 8 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Επιασαν ήδη δουλειά και η κατάσταση με τα απορρίμματα σε όλο το δήμο αναμένεται να ομαλοποιηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα

Στην πρόσληψη 8 ατόμων από σήμερα Παρασκευή 22 Ιουνίου και για διάστημα 8 μηνών προχώρησε ο δήμος Τυρνάβου από τον πίνακα των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του 2016 για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας.

Οι  εργαζόµενοι που προσλαμβάνονται µε σχέση εργασίας Ι.∆. Ορισµένου Χρόνου, για κάλυψη εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών και για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών, (από 22/06/2018 µέχρι 21/02/2019) είναι οι εξής:

1 ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου)

2 ΚΑΡΑ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου)

3 ΜΑΝΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου)

4 ΣΕΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου)

5 ΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου)

6 ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου)

7 ΝΤΙΝΑΠΟΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου)

8 ΠΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εργάτης Καθ/τας (Συνοδός Απορ/φόρου).

Ομαλοποίηση κατάστασης

Εν τω μεταξύ με δεδομένο ότι από σήμερα οι 8 εργαζόμενοι στελεχώνουν τα απορριμματοφόρα δίνοντας τη δυνατότητα για πλήρη υλοποίηση των προγραμμάτων αποκομιδής, από το δήμο Τυρνάβου εκτιμούν ότι η προβληματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε όλο το δήμο το προηγούμενο διάστημα λόγω έλλειψης προσωπικού αναμένεται να ομαλοποιηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com