ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ” ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ανακοίνωση του υπεύθυνου του προγράμματος Γ. Χατζηγεωργίου Αναπλ. Καθηγητή ΕΑΠ, Δ/ντής Σπουδών ΔΧΤ

Στην καθημερινή τους πρακτική, οι περισσότεροι μηχανικοί διαχειρίζονται τεχνικά έργα μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους. Το πρόβλημα είναι ότι περισσότεροι εξ αυτών έχουν εκπαιδευτεί ελάχιστα ή καθόλου ώστε να διαχειρίζονται επιτυχώς τα έργα αυτά,

τα οποία με το πέρασμα του χρόνου γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Όταν σε μεσαίας ή μεγάλης κλίμακας τεχνικά έργα, όπως σε μια υπεράκτια εξέδρα άντλησης πετρελαίου ή σε ένα εργοστάσιο επικίνδυνων χημικών προϊόντων, η διαχείριση τους δεν είναι ορθή, τότε η καταστροφή μπορεί να είναι όχι μόνο ανεπανόρθωτη αλλά και ανεξέλεγκτη, σε οποιαδήποτε κατηγορία πόρων: έμψυχο δυναμικό, χρήμα, χρόνος, προστασία περιβάλλοντος, αξία brand-name, κ.α..

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει το υψηλού επιπέδου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ‘Διαχείριση Τεχνικών Έργων’ (ΠΜΣ ΔΧΤ). Οι πέντε βασικότεροι λόγοι ώστε να επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί να φοιτήσουν και να εκπαιδευτούν άρτια στη ‘Διαχείριση Τεχνικών Έργων’ είναι οι εξής:

α) Στον Ελληνικό χώρο, είναι χρονικά το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε στη διαχείριση τεχνικών έργων, με 15-ετή λειτουργία

β) Στον Ελληνικό χώρο, έχει τον μεγαλύτερο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών και αποφοίτων από οποιοδήποτε άλλο συναφές ΠΜΣ

γ) Στον Ελληνικό χώρο, συνεργάζεται με τους καλύτερους Σύμβουλους – Καθηγητές, οι περισσότεροι Καθηγητές Πανεπιστημίων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

δ) Οι σπουδές γίνονται από απόσταση με ευέλικτο τρόπο από το πλέον εξιδεικευμένο και μοναδικό στο είδος του Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον χώρο και στον χρόνο. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος ζουν και εργάζονται μόνιμα στο εξωτερικό.

ε) Με εκπαιδευτικό υλικό το οποίο ανανεώνεται διαρκώς, η εκπαιδευτική δραστηριότητα υποστηρίζεται με τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία αλλά και με παράλληλες δράσεις όπως ημερίδες, θερινά σχολεία, κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/61-diaxeirisi-texnikon-ergon-msc

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ:  9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.

https://dev.eap.gr/student-candidate/public#/form_student_mixed_2018

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com