ΝΕΑ ΛΑΡΙΣΑ: ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΒΑΚ ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ανακοίνωση του επικεφαλής της παράταξης Ντ. Διαμάντου που εξηγεί τους λόγους για τους οποίους υπερψήφισε αυτά τα έργα

Σε κάθε Τεχνικό έργο εμπλέκονται :
Ο μελετητής (που πρέπει να παραδώσει τη μελέτη σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές)
Η επιβλέπουσα Τεχνική και Γεωτεχνική υπηρεσία (που πρέπει να παραλάβει μία μελέτη σύμφωνα

με τις νόμιμες προδιαγραφές)

Το πολιτικό όργανο του Κυρίου του έργου (που εγκρίνει τελικά τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου)

Ο εργολήπτης (που οφείλει να κατασκευάσει το έργο σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη)

Η επιβλέπουσα Τεχνική και Γεωτεχνική υπηρεσία (που πρέπει να παραλάβει το έργο σύμφωνα με τη μελέτη)

Σε ότι μας αφορά ως Νέα Λάρισα για το σύνολο των έργων που εντάσσονται στα πλαίσια της υλοποίησης του ΣΒΑΚ γνωρίζουμε ότι πληρούν σε επίπεδο μελετών τις κατ’ ελάχιστο απαιτούμενες προδιαγραφές από την ισχύουσα νομοθεσία και τα Επιστημονικά δεδομένα.        Για το λόγο αυτό άλλωστε και τα υπερψηφίσαμε.           Όπως και όλοι – και οι αντιδρώντες όψιμα (πλην της Λαϊκής Συσπείρωσης) οι οποίοι ουσιαστικά προσβάλλουν την αξιοσύνη των συναδέλφων μηχανικών.

Η εκτέλεσή των έργων ακολουθεί τις μελέτες. Και η παρέμβασή μας πριν λίγο καιρό τόσο προς το Δήμο όσο και προς τη ΔΕΥΑΛ ήταν εκείνη όταν και επισημάναμε την «δαιδαλώδη πορεία» της  ειδικής όδευσης για τυφλούς σε εκτελούμενα έργα, με την αιτιολογία «τα καπάκια των φρεατίων των Οργανισμών». Ήδη γνωρίζουμε ότι, δρομολογήθηκε η αντικατάσταση τους με καπάκια ανάλογου ανάγλυφου για τους τυφλούς και διόρθωση όπου είναι δυνατό και της όδευσης. Και ότι αυτό θα τηρηθεί και στη συνέχεια των άλλων έργων που έπονται.

Σε ότι αφορά το επίμαχο ζήτημα για το πλάτος της «ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών» η ίδια η Υπουργική Απόφαση 52907/2009 στο άρθρο 2 δίνει και την απάντηση (στη μη δημοσιοποιούσα παράγραφο): «Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70μ. αποφεύγονται ως μη εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο».

Κατά συνέπεια, η ανακατασκευή σε μία υφιστάμενη ρυμοτομία δεδομένων συνθηκών και γεωμετρικών στοιχείων, οι μελετητές  σε συνεργασία με την Τεχνική και Γεωτεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με δεδομένο το πλάτος του οδοστρώματος που έπρεπε να τηρηθεί για να εξυπηρετεί και τα μεγάλα οχήματα των ΜΜΜ, όφειλαν να συνεκτιμήσουν και τις λοιπές παραμέτρους (υφιστάμενο πράσινο – δένδρα, υφιστάμενα μεγάλης παλαιότητας δομήματα πολυώροφα χωρίς χώρους στάθμευσης άρα, κατ’ ανάγκη διαμόρφωση ελάχιστου αριθμού χώρων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των δημοτών και κυρίως των μόνιμων κατοίκων) που μπορεί να τους οδηγήσει σημειακά στη μη τήρηση του πλάτους 1,5 μ, αποφεύγοντας πάντως πλάτη μικρότερα του 0,70μ ώστε να εξυπηρετούνται τα αναπηρικά αμαξίδια. Να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με την ίδια Υ.Α. ο  οδηγός όδευσης τυφλών κατασκευάζεται με πλάτος 0,30μ έως 0,60μ εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών.

Οι συνάδελφοι μηχανικοί μελετητές, εργολήπτες αλλά, και της Τεχνικής και Γεωτεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προφανώς και τήρησαν την ισχύουσα νομοθεσία. Έχοντας την ίδια ευαισθησία με όλους για την προσβασιμότητα και ειδικά για τα ΑΜΕΑ. Σεβόμενοι και το δεδομένο πράσινο και εξυπηρετώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό και τις ανάγκες στάθμευσης των μόνιμων κατοίκων.

Και εμείς – πέραν της δεδομένης προσωπικής γνώσης και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τα ΑΜΕΑ– ενημερωθήκαμε και ενημερωνόμαστε διαρκώς και σε έγκαιρο χρόνο από τους ίδιους τους συναδέλφους μηχανικούς.

Πουθενά λοιπόν σε έργο που εγκρίθηκε τελικά από το ίδιο το ΔΣ δεν υπάρχει σημείο προσβασιμότητας κάτω από 0,70μ (κι αυτό σημειακά, κατ’ εξαίρεση).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com