Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δείτε τις σχολές και τα τμήματα που προτείνονται

Δίνεται σήμερα για δημόσια συζήτηση το κείμενο για τις συνέργειες ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Στερεάς. Το κείμενο αποτελεί σύνθεση των προτάσεων που έχουν συζητηθεί εκτενώς στην Επιτροπή μέλη της οποίας ήταν Πρυτάνεις και Αναπληρωτές Πρυτάνεις των τριών Ιδρυμάτων

μαζί και με έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου. Η επεξεργασία των προτάσεων και η ανταλλαγή απόψεων άρχισε πριν 8 μήνες.

Δίνεται επίσης στη δημοσιότητα η πρόταση «Εύριπος» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Εύβοια. Σε λίγες μέρες θα δημοσιοποιηθούν και οι προτάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Ευρυτανία και την Βοιωτία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η οποία προτείνεται να είναι 15θήμερη, θα ετοιμασθεί το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή.

Στη νέα φάση της ανάπτυξής του, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συντίθεται από οχτώ (8) Σχολές, πέντε (5) υφιστάμενες και τρεις  (3) νέες, με τριάντα τέσσερα (34) Τμήματα, έξι (6) Ινστιτούτα, τέσσερα (4) Κέντρα και σημαντικό αριθμό δίχρονων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΠΕΕ).  Από τις οχτώ (8) σχολές, τρεις (3) είναι στο Βόλο, τρεις (3) στη Λάρισα και από μία (1) σε Τρίκαλα και Λαμία. Δεκατέσσερα (14) Τμήματα στο Βόλο εκ των οποίων δύο (2) νέα, εννέα (9) στη Λάρισα εκ των οποίων εφτά (7) νέα, τέσσερα (4) στην Καρδίτσα εκ των οποίων τρία (3) νέα, δύο (2) στα Τρίκαλα εκ των οποίων ένα (1) νέο και πέντε (5) στη Λαμία εκ των οποίων τρία (3) νέα.

Αναλυτικά οι σχολές και τα τμήματα είναι:

Ι. Ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τρεις  νέες Σχολές, μία  από μετονομασία στα Τρίκαλα και δύο νέες στη Λάρισα.

Σχολή Τεχνολογίας (ΛΑΡΙΣΑ)

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (ΛΑΡΙΣΑ)

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας (ΤΡΙΚΑΛΑ)

ΙΙ. Ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2018 και τίθενται σε λειτουργία το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 τα εξής νέα δεκαέξι (16) Τμήματα:

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων, ΒΟΛΟΣ

Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών, ΒΟΛΟΣ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΛΑΡΙΣΑ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΛΑΡΙΣΑ

Τμήμα Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας, ΛΑΡΙΣΑ

Τμήμα  Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΛΑΡΙΣΑ

Τμήμα Νοσηλευτικής, ΛΑΡΙΣΑ

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, ΛΑΡΙΣΑ

Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενεργειακών Τεχνολογιών, ΛΑΡΙΣΑ

Τμήμα  Διαιτολογίας, ΤΡΙΚΑΛΑ

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τμήμα Δημόσιας Υγείας, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τμήμα  Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Δασικών Πόρων, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΛΑΜΙΑ

Τμήμα Φυσικής, ΛΑΜΙΑ

Τμήμα Μαθηματικών, ΛΑΜΙΑ

 Tα νέα Τμήματα θα αξιοποιήσουν σε σημαντικό βαθμό το υφιστάμενο επιστημονικό προσωπικό των ΤΕΙ, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να κατευθυνθεί προς αυτά ανάλογα με την ειδικότητα του.

 Πίνακας 1. Τμήματα ανά Σχολές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΒΟΛΟΣ 6 Τμήματα)) Έδρα
1.    Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (4ετές) Βόλος
2.    Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (4ετές) Βόλος
3.    Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης (4ετές) Βόλος
4.    Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής (4ετές) Βόλος
5.    Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (4ετές) Βόλος
6.    Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων (4ετές) Βόλος
·        Τα 4 πρώτα Τμήματα υφίστανται

·        Τα άλλα δύο Τμήματα  είναι νέα

 

Πολυτεχνική Σχολή (ΒΟΛΟΣ 5 Τμήματα 5ετούς φοίτησης) Έδρα
1.    Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Βόλος
2.    Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Βόλος
3.    Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βόλος
4.    Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Βόλος
5.    Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Βόλος
·      Και τα πέντε (5) πενταετή Τμήματα  λειτουργούν ήδη στο Βόλο

 

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (Βόλος  4 Τμήματα 5ετούς φοίτησης) Έδρα
1.    Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Βόλος
2.    Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Βόλος
3.    Τμήμα Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας Λάρισα
4.    Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Λάρισα
·      Το  πρώτα δύο Τμήματα  λειτουργούν ήδη στο Βόλο.

·      Τα Τμήματα τρία και τέσσερα  είναι νέα.

 

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (Λάρισα 3 Τμήματα) Έδρα
1.    Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βόλος
2.    Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λάρισα
3.    Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα
·       Το πρώτο Τμήμα λειτουργεί ήδη στο Παν. Θεσσαλίας (στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών)

·      Το δεύτερο και τρίτο Τμήμα λειτουργούν ήδη στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

 

 

Σχολή Επιστημών  Υγείας  (ΛΑΡΙΣΑ έξι Τμήματα) Έδρα
1.       Τμήμα Ιατρικής Λάρισα
2.       Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (4ετές) Λάρισα
3.      Τμήμα Νοσηλευτικής Λάρισα
4.       Τμήμα  Κτηνιατρικής Καρδίτσα
5.       Τμήμα Δημόσιας Υγείας Καρδίτσα
6.       Τμήμα Φυσικοθεραπείας Λαμία

 

Σχολή Τεχνολογίας (ΛΑΡΙΣΑ τέσσερα τμήματα) Έδρα
1.    Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενεργειακών Τεχνολογιών  (4ετές – πρόνοια για άμεση λειτουργία υφιστάμενου επιτυχημένου μεταπτυχιακού) Λάρισα
2.    Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Λάρισα
3.    Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Καρδίτσα
4.    Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Δασικών Πόρων Καρδίτσα
 

·      Το  πρώτο Τμήμα, τετραετούς φοίτησης, συνοδεύεται από υφιστάμενο μεταπτυχιακό στη ΣΤΕΦ που έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα πετυχημένο.

 

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας (ΤΡΙΚΑΛΑ δύο Τμήματα) Έδρα
1.    Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Τρίκαλα
2. Τμήμα Διαιτολογίας Τρίκαλα

 

Σχολή Θετικών Επιστημών (ΛΑΜΙΑ) Έδρα
1.    Τμήμα Πληροφορικής με  Εφαρμογές στη Βιοιατρική Λαμία
2.    Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Λαμία
3.    Τμήμα Φυσικής Λαμία
4.    Τμήμα Μαθηματικών Λαμία
·      Το 2 πρώτα Τμήματα λειτουργούν ήδη στη Λαμία.

·      Τα Τμήματα τρία και τέσσερα  είναι νέα.

Περιλαμβάνει επίσης Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο με ερευνητικές εξειδικεύσεις αιχμής και δομές διετούς εκπαίδευσης σε διάφορες πόλεις. Όταν οι δυνατότητες της Πολιτείας το επιτρέπουν, το Πανεπιστήμιο θα μπορεί να συζητήσει την ανάπτυξη και νέων Τμημάτων σε επιστημονικά αντικείμενα τα οποία προσφέρουν προοπτικές απασχόλησης και συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της φυσιογνωμίας του.

Με τη νέα του δομή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει εκπαίδευση σε σύγχρονα αντικείμενα σπουδών που καλύπτουν ανάγκες της περιφέρειας και της χώρας, διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υφιστάμενων ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών, πετυχαίνει την ύπαρξη κρίσιμων μεγεθών στην εκπαίδευση και την έρευνα καθώς και επιστημονικών συνεργειών και συνθηκών βιωσιμότητας και αριστείας. Καινοτομεί, με την ένταξη των διάσπαρτων ερευνητικών δομών της Θεσσαλίας και μέρους της Στερεάς Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο και την αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού τους στην εκπαίδευση και την έρευνα.

 

loading...